TEST
Akcie Bank of America Corp. zvýšily cenu o více jak 50 procent - FXGlobal
cover

Společnost Bank of America Corporation (NYSE-BAC) zveřejnila své hospodářské výsledky za první fiskální čtvrtletí 2017, které předčili očekávání. Druhá největší zámořská banka v USA Bank of America Corporation (NYSE-BAC) utržila celkový obrat za první čtvrtletí v hodnotě 22,445 miliard USD s nárůstem o 11 % oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Čistý zisk této banky zaznamenal ještě vyšší nárůst, který byl dokonce 19,6% vyšší a je v celkové hodnotě 1,906 miliard USD. Těmito skutečnostmi společnost Bank of America Corporation (NYSE-BAC) zaujala jak  soukromé investory, tak i nadnárodní investiční  korporace. 1.června 2017 byla cena akcie Bank of America Corporation  (NYSE-BAC) na hodnotě 22,63 USD za akcii s denním růstem  o 0,98 % ceny. Tento akciový titul v ročním srovnání přinesl investorům, kteří si tuto akcii zařadili do svého investičního portfolia, velmi atraktivní zisk, neboť cena této akcie vykázala k uváděnému obchodnímu dni roční nárůst o 52,29 % své ceny.

Bank of America Corporation je americká nadnárodní bankovní a finanční společnost se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně. Spolu s Wells Fargo, Citigroup a JP Morgan patří mezi čtyři největší banky v USA. Společnost nabízí klientům finanční produkty a služby v 50 státech a více než v 35 zemích světa. Akcie Bank of America Corporation jsou kotováné na Newyorské burze cenných papírů. Firma zajišťuje ve Spojených státech klientům bezkonkurenční bankovnictví, které slouží přibližně 47 milionům klientům a 4700 maloobchodním finančním centrům s počtem přes 16.000 bankomatů a více jak 33 miliony aktivních účtů internetového bankovnictví. Více než 20 milionů klientů využívá také mobilní zařízení k platbám. Bank of America Corporation (NYSE-BAC) je světová jednička v oblasti investičního bankovnictví, které slouží firmám, vládám, institucím i jednotlivcům po celém světě. Koupí Merrill Lynch v roce 2008 se Bank of America Corporation stala hlavním hráčem v oblasti spravování majetku a investičního bankovnictví. Společnost byla založena 17. října 1904, tedy již téměř před 113 lety.

Společnost utržila za první čtvrtletí tohoto roku celkový obrat v hodnotě 22,4 miliard USD a oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku celkový obrat zvýšila o 11 %. Provozní zisk utržila v hodnotě 11,255 miliard USD s nárůstem o 6,9 % oproti předchozímu roku ve stejném čtvrtletí. Společnost  Bank of America Merrill Lynch, která je divizí investičního bankovnictví a správcem majetku banky Bank of America Corporation a která zaměstnává víc, než 20.000 brokerů s kapitálem přesahujícím 2,5 bilionu USD otevřela nový Talent program v Dublinu, který slouží pro uchazeče o zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče, kteří byli bez práce déle než 12 měsíců a kteří se chtějí ucházet o zajímavou pracovní pozici ve společnosti Bank of America Corporation (NYSE-BAC). Na  podporu tohoto programu Talent společnost také pořádala ve dnech 24.-25. května  2017 konferenci.  Bank of America Corporation (NYSE-BAC) vykázala za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 93,662 miliard USD s provozním ziskem 54,221 miliard USD. Po odečtení všech nákladů byl čistý zisk 17,906 miliard USD. Celková aktiva společnosti se zvýšili na hodnotu 2,247 bilionu USD s vlastním kapitálem 268,153 miliard USD. Společnost zaměstnává 208.000 kmenových pracovníků.

Společnost Bank of America Corporation (NYSE-BAC) také pravidelně vyplácí svým akcionářům kvartální dividendu, kdy aktuální dividendový výnos k 1.6.2017 je 1,33 % p.a.  Vlastní výše dividendy  schválená valnou hromadou společnosti je na hodnotě ve výši 30 centů USD na akcii. Tento akciový titul je aktuálně velice žádaný jak u soukromých investorů tak i nadnárodních investičních korporací jednak pro aktuálně se zvyšující čistý zisk, který momentálně za první čtvrtletí roku 2017 představuje sumu ve výši 1,906 miliard USD, tak zejména s ohledem na vysoký potenciál růstu zisku této banky v souvislosti s výhledem pokračujícího zvyšování úrokových sazeb v USA ze strany FOMC FED (Federal Open Market Committee Federal Reserve System). Na základě těchto skutečností také makléřské společnosti a finanční stratégové investičních bank předpokládají, že ve střednědobém investičním horizontu bude cena akcie růst a byla stanovena průměrná cílová cena této akcie (NYSE-BAC) na hodnotu 25,92 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.