TEST
Analytici hodnotí akcie Apple Inc. vysoce pozitivně - FXGlobal
cover

Světoví analytici udělili společnosti Apple Inc.  (NASDAQ-AAPL) vysoký rating „Strong Buy“ v oblasti růstu akcie. V uplynulých třech měsících analytici zveřejnili 21 ratingů (hodnocení) na nákup a sedm opatrnějších ratingů. Pokud se podíváme na průměrný cenový cíl, který světoví analytici aktuálně stanovili na hodnotu 191 USD za akcii, zjistíme potenciální růst o 11% ceny této akcie. Tento vývoj a vysoké ohodnocení pro nákup akcií (NASDAQ-AAPL) je především díky nedávnému zveřejnění hospodářských výsledků společnosti za fiskální rok 2017, které dopadly podle očekávání analytiků, když společnost zvýšila oproti předchozímu roku svůj celkový obrat o 6,3% a svůj čistý zisk o 5,8 procenta. Společnost také začátkem tohoto týdne pro veřejná média prohlásila, že zpustila aplikaci pro ochranu dětí formou rodičovské ochrany proti nežádanému online prostředí internetu. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily jejich zájem o akcie společnosti Apple Inc. (NASDAQ-AAPL), cena akcie jen od začátku tohoto roku k obchodnímu dni 9. ledna 2018 vzrostla o 3,01 % ceny na aktuální hodnotu 174,33 USD za akcii.

Apple Inc. (NASDAQ-AAPL) je americká nadnárodní technologická společnost, která má sídlo ve městě Cupertino v Kalifornii v USA. Společnost navrhuje, vyvíjí a prodává spotřební elektroniku, počítačový software a online služby po internetu.  Mezi její hardwarové produkty patří telefony iPhone a smartphony, iPad tablety, Mac osobní počítače, iPod přenosné přehrávače médií, hodinky Apple Watch SmartWatch a Apple TV přehrávače digitálních médií. Společnost Apple založil Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne dne 1. dubna 1976, s názvem společnosti Apple Computer, Inc. a dne 3. ledna 1977 byla společnost přejmenovaná na Apple Inc.

Společnost také od tohoto týdne spustila aplikaci pro ochranu dětí formou rodičovské ochrany proti nežádanému online prostředí internetu. Generální ředitel společnosti Apple Inc. Tim Cook pro veřejná média prohlásil: „Hluboce se zamýšlíme, jakým způsobem jsou naše produkty používány a jaký mají dopad na uživatele a lidi kolem nich. Tuto zodpovědnost jsme převzali velice vážně a jsme odhodláni jí splnit a překonat tak očekávání našich zákazníků, zejména pokud jde o ochranu dětí.“ Tyto skutečnosti zaujaly investory pro nákup akcií společnosti Apple Inc. (NASDAQ-AAPL), která podle výroční zprávy za fiskální rok 2017 utržila celkový obrat v hodnotě 229,234 miliard USD s provozním ziskem 61,344 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 48,351 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou 375,319 miliard USD s vlastním kapitálem 134,047 miliard USD. Společnost Apple Inc. (NASDAQ-AAPL) také zvýšila počet svých kmenových pracovníků o 7.000 na 123.000 kmenových pracovníků. Společnost Apple Inc. (NASDAQ-AAPL) také vyplácí již pátým rokem svým akcionářům pravidelnou, kvartální dividendu, jejíž výše schválená valnou hromadou společnosti je na hodnotě 2,52 USD na akcii. Dividendový výnos je 1,45%  p.a..

Tento akciový titul (NASDAQ-AAPL) je aktuálně velice oblíbený u investorů pro nákup akcií (NASDAQ-AAPL) především díky tomu, že společnost Apple Inc. (NASDAQ-AAPL) zveřejnila své pozitivní hospodářské výsledky za fiskální rok 2017. Hlavní analytik regionální banky KeyBank Andy Hargreaves řekl, že KeyBank očekává nárůst ceny akcie společnosti Apple Inc. (NASDAQ-AAPL) v krátkodobém až střednědobém investičním horizontu o 12% na hodnotu 192 USD za akcii. Podle vyjádření ostatních analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie společnosti Apple Inc. (NASDAQ-AAPL), kdy se analytici shodují s kolegou Andy Hargreaves a průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 192 USD za akcii.

 

Team analytického oddělení FX Global.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.