cover

Společnost Apple Inc.(NASDAQ-AAPL) za čtvrté čtvrtletí minulého roku 2016 vykázala vzrůstající trend tržeb. Tato nejhodnotnější firma na světě v oblasti mobilní elektroniky dle analytiků může dokonce uvažovat o dalším růstu v roce 2017, a to díky své vynalézavosti a stále správnému trendu vývoje a především zaměřením a budováním značky Apple. Společnost si dle analytiků v tomto ohledu právem plně zaslouží všechny pocty. Předběžné výsledky této společnosti za čtvrté čtvrtletí roku 2016 zaujali investory a zvýšily zájem o tyto akcie (NASDAQ-AAPL). Aktuální cena akcie NASDAQ-AAPL k obchodnímu dni 13.ledna 2017 byla na hodnotě 119,04 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.