cover

Společnost Bank of America Corporation (NYSE-BAC) ve své veřejné zprávě prohlásila, že měla rok 2017 v růstovém trendu, společnost překonala očekávání v oblasti zvyšování tržeb. Společnosti Bank of America Corporation v roce 2017 rostly půjčky a vklady díky největšímu investorovi banky v čele s ředitelem společnosti Berkshire Hathaway Warrem Buffettem, jejíž dceřiné společnosti podnikají například v pojišťovnictví, výrobě oděvů, výrobě stavebních materiálů, energetice, maloochodu, velkoobchodu či dopravě. Těmito skutečnostmi společnost Bank of America Corporation (NYSE-BAC) zaujala soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií (NYSE-BAC) a cena této akcie k obchodnímu dni 14. února 2018 od začátku letošního roku 2018 vzrostla o 8,40 % na hodnotu 32,00 USD za akcii Bank of America Corporation  (NYSE-BAC) s jednodenním růstem o 2,63 %.

Bank of America Corporation (NYSE-BAC) je americká nadnárodní bankovní a finanční společnost se sídlem v Charlotě v Severní Karolíně, USA. Je to jedna ze čtyř největších bank v USA spolu s Wells Fargo, Citigroup a JP Morgan. Společnost nabízí klientům finanční produkty a služby v 50 státech a více než v 35 zemích. Bank of America Corporation (NYSE-BAC) je kotována na Newyorské burze cenných papírů. Firma zajišťuje ve Spojených státech klientům bezkonkurenční bankovnictví, které slouží přibližně 47 milionům klientům a má 4700 maloobchodních finančních center s více než 16.000 bankomaty a více jak 33 milionů aktivních účtů na internetovém bankovnictví. Víc než 20 milionů klientů využívá také mobilní zařízení k platbám. Bank of America Corporation (NYSE-BAC) je světová jednička v oblasti investičního bankovnictví, které slouží firmám, vládám, institucím i jednotlivcům po celém světě. Koupí Merrill Lynch v roce 2008 se stala Bank of America Corporation (NYSE-BAC) hlavním hráčem v oblasti spravování majetku a investičního bankovnictví. Společnost byla založena dne 17. října roku 1904, tedy před 113 lety.

Bank of America Corporation (NYSE-BAC) se od finanční krize stala mnohem efektivnější bankou a hlavním důvodem je její investice do mobilních a on-line technologií. Banka během posledních několika let snížila svou fyzickou činnost a uzavřela 8% poboček. Naopak služby v oblasti mobilního a digitálního bankovnictví společnost dramaticky zvýšila o 23%. Analytici společnosti Bank of America Corporation se domnívají, že rok 2018 bude v dalším růstovém trendu. V roce 2018 bude společnost nadále klást neustálý důraz především na mobilní technologie, což by mělo ještě více přispět ke zvyšování tržeb. Společnost Bank of America Corporation  (NYSE-BAC) vykázala za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 83,701 miliard USD s provozním ziskem 25,153 miliard USD. Po odečtení všech nákladů byl čistý zisk 17,906 miliard USD. Celková aktiva společnosti se také zvýšila na hodnotu 2,187 bilionu USD s vlastním kapitálem 266,840 miliard USD. Společnost zaměstnává 208.000 kmenových pracovníků.

Společnost Bank of America Corporation (NYSE-BAC) také pravidelně vyplácí již čtvrtým rokem svým akcionářům kvartální dividendu, aktuální dividendový výnos je 1,50% p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 0,48 USD na akcii. Aktuálně je již známý datum pro vyplacení atraktivní dividendy, Ex-Dividend Date byl stanovený na 1. března 2018 a samotné vyplacení dividendy (Pay Date) bylo stanoveno na 30. března 2018. Titul společnosti Bank of America Corporation (NYSE-BAC) je aktuálně velice atraktivní jak u soukromých investorů, tak i u nadnárodních investičních korporací především díky tomu, že společnost překonala očekávání analytiků v oblasti zvyšování tržeb a také díky současnému trendu monetární politiky centrální banky USA FED (Federal Reserve System) ohledně dalšího pravděpodobného zvyšování úrokových sazeb. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank již v krátkodobém investičním horizontu lze očekávat pokračující růst ceny této akcie NYSE-BAC a průměrná cílová cena akcie (NYSE-BAC) byla stanovena na hodnotu 33,82 USD za akcii.

 

Team analytiků FX Global

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.