TEST
Citigroup Inc. patří mezi 4 největší banky v USA - FXGlobal
cover

Ratingová společnost Keefe, Bruyette & Woods, která se specializuje na odvětví finančních služeb, zvýšila hodnocení úvěrového ratingu společnosti Citigroup Inc. (NYSE-C).  Společnost Keefe, Bruyette & Woods také prohlásila, že banky jako je gigant Citigroup Inc. budou mít aktuálně prospěch z návratu kapitálu díky zvyšování úrokových sazeb centrální bankou Spojených států FED (Federal Reserve System). Společnost Citigroup Inc. ve čtvrtek 13. dubna 2017zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí tohoto roku.  Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily zájem ohledně tohoto akciového titulu, kdy cena akcie společnosti  Citigroup Inc. byla obchodního dne 21. dubna 2017 na hodnotě 57,72 USD za akcii. Avšak  ihned v počátku novém obchodního týdne dne 24.4.2017 v  předobchodní fázi (pre-market) cena akcie NYSE-C vzrostla o 2,22 % ceny a zhruba hodinu před evropským polednem byla na hodnotě 59,00 USD za akcii v rámci dosavadního průběhu pre-marketu.

Společnost Citigroup Inc. patří v současné době mezi čtyři největší americké banky, která poskytuje spotřebitelům, firmám, vládám a institucím širokou nabídku finančních produktů a služeb, včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry a správy majetkového portfolia. Společnost působí prostřednictvím dvou částí: Citicorp a Citi Holdings. Citicorp je globální bankou pro spotřebitele i podniky a prostřednictvím franchisingu se zabývá poskytováním produktů a služeb zákazníkům a posílením globálních síťí.  Citi Holdings poskytuje tradiční bankovní služby maloobchodním zákazníkům prostřednictvím retailového bankovnictví, včetně debetních a kreditních karet s použitím své Citi značky a maloobchodních služeb. Společnost má aktuálně přes 200 milionů klientských účtů a podniká ve více než 160 zemích světa.

Citigroup Inc. v současnosti hlásí pozitivní výsledky za první čtvrtletí tohoto roku 2017 a hospodářské výsledky za fiskální rok 2016 byly pozitivně ovlivněny hlavně vyššími výnosy z obchodování dluhopisů, nižšími náklady společnosti a díky zvyšování úrokových sazeb centrální bankou  USA – FED (Federal Reserve System). Společnost utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 69,87 miliard USD s provozním ziskem 21,47 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 14,91 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou na hodnotě 1,792 bilionu USD s vlastním kapitálem 225,1 miliard USD. Společnost zaměstnává 219.000 kmenových pracovníků.

Společnost také pravidelně vyplácí kvartální dividendy. Aktuálně je dividendový výnos na 1,11 % p.a. a vlastní výše dividendy, schválená valnou hromadou společnosti, je 0,64 USD na akcii. Momentálně se akcionáři mohou těšit na výplatu dividendy, kdy poslední den pro nákup akcií společnosti Citigroup Inc.(NYSE-C) s nárokem na vyplacení dividendy, takzvaný Ex-Dividend Date, je stanovený na 27. dubna a samotné vyplacení dividendy(Pay Date) je stanovené na 26. května.  Titul společnosti je aktuálně velice žádaný jak u soukromých investorů, tak i u nadnárodních investičních korporací především díky vzrůstajícímu zájmu o akcie bankovního sektoru v souvislosti s očekávaným růstem tržeb způsobeným růstem úrokové sazby v USA a také díky globálnímu rozsahu podnikání tohoto bankovního giganta. Na základě těchto skutečností podle makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém investičním horizontu růst ceny akcie, kde průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 64,39 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.