TEST
Coca-Cola Company bude již brzy vyplácet dividendy - FXGlobal
cover

Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) bude již brzy vyplácet svým akcionářům kvartální dividendy, jejichž výše se od roku 1963 každoročně zvyšuje.  Společnost Coca-Cola  Co. Také nedávno zahájila prodej limonády Coca-Cola ZERO podle nového receptu. Tento prodej zahájila ve Velké Británii, Belgii, Nizozemsku a Irsku. V tiskové zprávě společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) uvedla, že nová Coca-Cola ZERO chutná lépe než předchozí limonáda a je téměř k nerozeznání od  Coca-Cola classic. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily zájem o akcie společnosti Coca-Cola Company (NYSE-KO), kdy cena tohoto akciového titulu obchodního dne 31. srpna 2017 byla na hodnotě 45,55 USD za akcii s růstem své ceny od začátku letošního roku 2017 o 9,86 % své ceny.

Akciová společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) je globální výrobce a prodejce nealkoholických nápojů s více než 500 značkami, u kterých figuruje jako přímý výrobce nebo vlastník licence pro výrobu. Mezi nejznámější značky patří stejnojmenný nápoj Coca-Cola, vyráběná v různých variacích a distribuovaná doslova po celém světě. Společnost Coca-Cola byla založena před 131 lety dne 8. Května 1986 a od roku 1919 má sídlo ve městě Atlanta, ve státě Georgia na území USA. Coca Cola název vznikl ze dvou hlavních ingrediencí, a to z listů koky, která se pěstuje v Argentině, Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru a Peru, a s ořechů koly, který obsahuje kofein a nachází se ve střední Africe. Recept společnosti Coca Cola zůstává obchodním tajemstvím. Ve všech svých pobočkách zaměstnává zhruba okolo 123.200 kmenových pracovníků (což z ní činí jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů na světě), kteří každý den dopraví k zákazníkům přes 2 miliardy nápojů.

Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) vyplácí kvartální dividendu již od roku 1963 a neustále hodnotu dividendy navyšuje. Za posledních dvacet let, tedy od roku 1997, výplatu dividendy navýšila více než pět krát. V roce 1997 byla za třetí kvartální období výše dividendy 0,07 USD na akcii. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku je vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti na hodnotě 0,37 USD na akcii. Generální ředitel společnosti Coca-Cola Company (NYSE-KO) James Quincey nedávno ve veřejných médiích prohlásil, že plány společnosti se aktuálně zaměřují především na rozvoj malých a velkých balení šumivých nápojů bez kalorií. V posledním čtvrtletí fiskálního roku 2016 společnosti Coca-Cola Company (NYSE-KO) vzrostl prodej menších balení Coca-Cola limonád o téměř 10%. James Quincey také řekl: ,,My jsme s naším nápojem bez cukru  Coca-Cola ZERO  na celém světě hnacím motorem nápojů a to se již hybnou silou začíná globálně projevovat. Budoucnost limonád bude bez kalorií.“

Společnost utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 41,863 miliard USD s provozním ziskem 8,626 miliard USD, po odečtení všech nákladů byl její čistý zisk 6,527 miliard USD.  Celková aktiva společnosti jsou 87,270 miliard USD s vlastním kapitálem 23,062 miliard USD. Aktuální dividendový výnos společnosti Coca-Cola Company (NYSE-KO) je  3,25  %  p.a. a  vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti je na hodnotě 1,48 USD na akcii. Společnost aktuálně zveřejnila datum Ex-Dividend Date (poslední obchodní den s nárokem na vyplacení dividendy), který bude dne 14. září 2017 a Pay Date (datum vyplacení dividendy) byl stanoven na 2. října 2017. Podle analytiků makléřských společností a finanční stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém až  střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie, kdy průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 47,41 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.