cover

Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) oznámila hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí. Provozní zisk naplnil očekávání světových analytiků, který vzrostl o 21%. Společnost také zaznamenala silný nárůst tržeb za celý rok, které vzrostly o 14%. Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) také nedávno dokončila akvizici Nigerské společnosti Chi Limited, která vyrábí a distribuuje ovocné džusy, ledového čaje, mléčné nápoje a vlastní své mlékárny pod značkou Hollandia a další produkty v kategoriích nápojů, mléčných výrobků a svačinek. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií právě společnosti Coca-Cola Company (NYSE-KO), která obchodního den 29. března 2019 zvýšila svou cenovou hodnotu o 0,6% na 46,86 USD za akcii.

Akciová společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) je globální výrobce a prodejce nealkoholických nápojů s více než 500 značkami u kterých figuruje jako přímý výrobce, nebo vlastník licence pro výrobu. Mezi nejznámější značky patří stejnojmenný nápoj Coca-Cola, vyráběná v různých variacích a distribuovaná doslova po celém světě. Společnost Coca-Cola byla založena před 131 lety, dne 8. května roku 1986 a od roku 1919 má sídlo ve městě Atlanta, ve státě Georgia na území USA. Coca Cola název vznikl ze dvou hlavních ingrediencí, a to z listů koky, která se pěstuje v Argentině , Bolívii , Kolumbii , Ekvádoru a Perua, a s ořechů koly, který obsahuje kofein a nachází se ve střední Africe. Recept společnosti Coca Cola zůstává obchodním tajemstvím. Ve všech svých pobočkách zaměstnává svých 61.800 kmenových pracovníků.

Globální nápojový gigant Coca-Cola Company (NYSE-KO) mimo jiné ve čtvrtém čtvrtletí bojoval s měnovými protivětry, což mělo za následek nižší zisk o 10%. Společnost také v loňském roce donutilo díky rostoucích dovozních a přepravních nákladů zvyšovat ceny nealkoholických nápojů v Severní Americe. Generální ředitel společnosti Coca-Cola Company (NYSE-KO) , James Quincey řekl: „Jsem spokojeni s naším silným ziskem a s jeho růstem v roce 2018. Naše výsledky dokazují pokrok v naší transformaci, jako společnosti zaměřené na spotřebitele s oblíbenými nápoji a silnou strategii s pokročilým obchodním systémem.“ Společnost také podle jeho slov vytvořila pevný základ, díky kterému společnost může využívat výhod dlouhodobých růstových příležitostí a přispět tak k udržení stabilní hodnoty akcie. Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) utržila za fiskální rok 2018 celkový obrat v hodnotě 31,856 miliard USD s provozním ziskem 8,700 miliard USD, po odečtení všech nákladů byl její čistý zisk 6,434 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou 83,216 miliard USD s vlastním kapitálem 19,058 miliard USD.

Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) také vyplácí svým akcionářům atraktivní kvartální dividendy. Dividendový výnos je aktuálně 3,43 % p.a. a vlastní výše dividendy byla schválená valnou hromadou společnosti na hodnotu 1,56 USD na akcii. Díky skutečnostem, kdy se společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) zveřejnila hospodářské výsledky za 4Q a rok 2018, ale také nedávno odkoupila společnost Chi Limited, se stala akcie (NYSE-KO) velice žádaná u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací pro nákup, kde lze očekávat podle analytiků makléřských společností a finanční stratégů investičních bank v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie, kde byla průměrná cílová cena akcie stanovena na hodnotu 50,00 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.