TEST
Právní informace - FXGlobal

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

cover

Právní informace

G.C. FX GLOBAL CUSTOM CARE PERFORMANCE (dále FX GLOBAL) je registrovaná obchodní značka společnosti Goldenburg Group Limited, což je kyperský obchodník s cennými papíry (CIF) pod dohledem a regulací Kyperské komise pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licencí číslo 242/14 a adresou 1 Siafi, Porto Bello Building, 3rd Floor, flat/office 303, 3042 Limassol, Kypr.
Společnost Goldenburg působí na území České republiky na základě notifikace svého záměru poskytovat investiční služby v České republice učiněné vůči České národní bance prostřednictvím CySEC, a to jak formou přeshraničního poskytování investičních služeb, tak prostřednictvím vázaného zástupce QUAENTAS s.r.o.. Informace týkající se oprávnění společnosti Goldenburg poskytovat investiční služby v České republice jsou dostupné na internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz. Při poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím vázaného zástupce je společnost povinna řídit se příslušnými ustanoveními zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V tomto směru pak na činnost společnosti Goldenburg dohlíží také Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Ochrana prostředků

Tvrdě držíme závazek nejvyššího stupně ochrany vašich prostředků ve smyslu směrnice o trzích a finančních nástrojích (MiFID) a nejpřísnějších regulačních norem vydaných Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC).

Goldenburg Group LTD, což je kyperský obchodník s cennými papíry (CIF) dohlížený a regulováný Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licencí číslo 242/14. Goldenburg Group Limited je licencována k poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k finančním nástrojům, jako je zveřejněno na stránce zde.

Všechny předobchodní informace jsou zveřejněny na stránce Goldenburg Group Limited zde. Licenci CySEC můžete najít zde.

Všechy důležité informace pro klienty před uzavřením smlouvy můžete nalézt na stránkách společnosti Goldeburg Group zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty QUAENTAS s.r.o.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným zástupcem Corinth Capital M.E.P.E v Řecku byla ukončena k 30. listopadu 2021.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným zástupcem Tozsdeikereskedes.hu Kft. v Maďarsku byla ukončena k 10. prosinci 2021.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce se svým zprostředkovatelem Fors Magna, S.L. ve Španělsku byla ukončena od 18. února 2022.

Přeshraniční regulace

Země Regulátor
Rakousko Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorvatsko Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Česká republika Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dánsko Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonsko Finantsinspektsioon (FSA)
Finsko Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Německo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Řecko Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Irsko Central Bank of Ireland
Island Fjármálaeftirlitið (FME)
Itálie Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Lotyšsko Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenštenjnsko Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Lucembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norsko Finanstilsynet
Polsko Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovensko Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovinsko Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španělsko Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko Finansinspektionen (FI)
Velká Británie Financial Conduct Authority (FCA)
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 85.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 85.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.