TEST
Společnost Tesla, Inc. se rozšíří do Indie - FXGlobal

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

cover

Společnost Tesla, Inc. (NASDAQ-TSLA) se v příštím roce chystá zahájit výrobu vozů Tesla v Indii. Tuto skutečnost oznámil ředitel společnosti Tesla, Elon Musk prostřednictvím informační agentury Reuters. Indický automobilový trh loni poznamenal pokles poptávky, který letos umocnilo šíření koronaviru. Díky této skutečnosti společnost letos na indický trh nevstoupila, ale termín posunula na příští rok. Díky aktuálním faktům se společnost Tesla, Inc. (NASDAQ-TSLA) stala lákavá pro nákup akcií u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací, kde byla obchodního dne 2. října 2020 cena akcie na hodnotě 415,9 USD za akcii.

Společnost Tesla, Inc. (NASDAQ-TSLA), dříve Tesla Motors, Inc., navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává plně elektrická vozidla a systémy pro skladování energie, ale také instaluje, provozuje a udržuje solární a energetické produkty při běhu. Společnost se zabývá dvěma odvětvími: a to automobilovým průmyslem, generováním a ukládáním energie. Automobilový segment zahrnuje návrhy, vývoj, výrobu a prodej elektrických vozidel. Segment výroby a skladování energie zahrnuje návrhy, výrobu, montáž a prodej nebo pronájem solárních systémů a ukládání energie pro obytné a komerční zákazníky, nebo prodej elektřiny vyrobené z jejích solárních systémů pro zákazníky. Ke dni 31. prosince roku 2016 společnost vyráběla a prodávala dvě plně elektrické vozidla, a to Model S sedan a Model X. Společnost Tesla, Inc. (NASDAQ-TSLA) aktuálně nabízí také třetí model, s označením Tesla Model 3, který patři do skupiny sedan, a který je určený pro masový trh, ale společnost také vyvíjí produkty pro ukládání energie pro použití v domácnostech a komerčním účelům.

Společnost Tesla, Inc. také aktuálně buduje nedaleko Berlína svou první továrnu v Evropě. Tato továrna je označována, jako Gigafactory 4. Závod by měl zahájit výrobu automobilů Tesla již příští rok v létě s roční výrobní kapacitou okolo 500.000 aut. Braniborský premiér Dietmar Woidke konstatoval, že zahájení provozu nic zásadního nestojí v cestě. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií právě společnosti Tesla, Inc. (NASDAQ-TSLA), která také nedávno odstartovala výrobnu Gigafactory v Shanghai s výrobní kapacitou 500.000 modelů Tesla 3 ročně. Společnost za fiskální rok 2019 vyrobila 367.500 vozidel, utržila celkový obrat v hodnotě 24,578 miliard USD. Celková aktiva společnosti byla 34,309 miliard USD s vlastním kapitálem 6,618 miliard USD. Společnost zaměstnává 48.016 kmenových pracovníků.

Společnost Tesla, Inc. (NASDAQ-TSLA) se stala aktuálně velice žádanou a lákavou akcií pro nákup u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací především díky budování první továrny Gigafactory 4 nedaleko Berlína v Evropě, ale také díky expanzi společnosti do Indie v příštím roce. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie, kde byla cílová cena s vysokým odhadem stanovena na hodnotu 502,49 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 85.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 85.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.