TEST
Dokumenty - FXGlobal

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

cover

Dokumenty

Osobní účet

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTA

Před aktivací klientského účtu je třeba, abyste nám doručili doklady pro ověření identity a bydliště.

POI – OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů

 • Cestovní pas – dvoustrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – řádky dobře viditelné)
 • Občanský průkaz – oboustranně (MRZ / Machine Readable Zone – řádky dobře viditelné)
 • Řidičský průkaz – oboustranně

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Datum expirace, doklad musí být platný.

* Adresa v OP nemusí být shodná s adresou uvedenou při registraci

POR – OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA

Účelem ověření bydliště je získat adresu, na níž se klient obvykle zdržuje, což se nemusí shodovat s adresou trvalého bydliště. Proto je potřebná například faktura za elektřinu, protože předpokladem je, že tam, kde klient platí elektřinu, se také opravdu zdržuje.

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokladů:

 • účet nebo faktura za veřejně prospěšné služby: elektřina, plyn, voda, smetí
 • faktura za internet
 • faktura za pevnou linku
 • výpis (bankovní nebo kreditní karty)
 • smlouva o pronájmu nebo účet za pronájem
 • státní potvrzení bydliště
 • hypoteční úvěr
 • oficiální dopis (policie, velvyslanectví, městský úřad, daňový doklad, volební list, doklad ze státní sociální pojišťovny).

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Datum

NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY:

 • Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidla atd.)
 • Faktura za mobilní služby
 • Ručně psané dokumenty

Jiné dokumenty

V případě, že klient bydlí s rodinou a nemůže zaslat doklad o bydlišti ve svém jménu, vyzveme ho, aby zaslal následující dokumenty od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel).

 • POI – OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA
 • POR –OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA
 • v případě matky/otce potřebujeme rodný list klienta
 • v případě manželky/manžela potřebujeme oddací list

Firemní účet

V případě, že má klient zájem založit si účet na svou živnost, firmu nebo jiný typ podnikatelského subjektu, je třeba doložit dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (jeden dokument může prokazovat více skutečností najednou):

 • číslo společnosti v rejstříku
 • registrované jméno společnosti a obchodní jméno (pokud je jiné než registrované jméno)
 • sídlo společnosti a místa výkonu činnosti, pokud jsou jiná než sídlo společnosti
 • členy představenstva, jednatelů nebo jiných jednotlivců, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti
 • rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
 • rozhodnutí společnosti o otevření účtu
 • seznam konečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na evropském regulovaném trhu nebo třetím trhu s ekvivalentními nároky na zveřejňování a transparentnost
 • seznam registrovaných vlastníků, kteří vystupují jako zástupci vlastníků (nominee) společnosti

Je třeba doručit originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které prokazují požadované skutečnosti.

DOKUMENTY NA PROKÁZÁNÍ SE:

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Zakladatelskou smlouvu
 • Stanovy
 • Společenskou smlouvu
 • Formulář rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu (příloha č. 1)
 • Formulář rozhodnutí společnosti o otevření účtu (příloha č. 2).

V případě, že registrovaný vlastník jedná jako zástupce (nominee) konečných vlastníků, je potřebná:

 • kopie smlouvy o zastupování (trust agreement)
 • POI a POR následujících osob:

– zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
– koneční vlastníci
– zástupce vlastníků (nominee)

Kreditní karta

Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, vyžadujeme od klientů kopii kreditní karty.

KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:

 • Jméno držitele
 • První 4 číslice a poslední 4 číslice čísla kreditní karty
 • Datum platnosti (stále platné)
 • Podpis držitele (začerněte CVV kód)

Klienti, kteří mají vysokou aktivitu pohybů na kreditní kartě, budou požádáni, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits/Výpis z účtu).

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 85.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 85.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.