TEST
Exxon Mobil Corp. uskutečňuje průlom i v Biopalivech - FXGlobal
cover

Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) pomocí vývojářů po dlouhé době probíhajícího výzkumného projektu vyvinula revoluční technologii v oblasti biopaliv z přeměny vodních řas. Vědec a zakladatel společnosti Synthetic Genomics, která se zabýval výzkumem a vývojem syntetické biologie, J. Craig Venter také zkoumal a mapoval lidský genom, aktuálně také pomáhal i společnosti Exxon Mobil Corporation nalézt způsob, jak vyrábět biopaliva z obnovitelných zdrojů, tedy z vodních řas. Společnost Exxon Mobil Corporation a Synthetic Genomics Inc. oznámili tento vývoj ohledně výzkumu vodních řas pro využití jako biopalivo na konferenci v San Diegu. Tyto skutečnosti velmi výraznou měrou zaujali investory se zájmem o akcie(NYSE-XOM), kdy cena akcie společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM)  obchodního dne 29. června byla na hodnotě 80,70 USD za akcii.

Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) je výrobcem a prodejcem komoditních petrochemických výrobků, včetně olejů, aromatů, polyethylenu, polypropylen plastů a řady dalších speciálních produktů. Společnost byla založena dne 30. listopadu v roce 1999 a její hlavní sídlo se nachází ve městě Irving ve státě Texas v USA. Společnost má několik divizí a dceřiných společností, mezi něž patří ExxonMobil, Exxon, Esso nebo Mobil. Divize a přidružené společnosti své produkty uvádějí na trh ve Spojených státech a dalších zemích světa. Jejím hlavním oborem činnosti je především průzkum a produkce ropy, zemního plynu, výroba ropných produktů, přepravy a prodej ropy, zemního plynu a ropných produktů. Disciplinované využití kapitálu, realizace projektů a asset managementu poskytuje společnosti trvalou vynikající finanční výkonnost v celém hospodářském cyklu.

Zakladatel společnosti Synthetic Genomics říká, že vývoj je významným pokrokem ve snaze, aby se staly řasy obnovitelným zdrojem energie. Tento objev bude také publikován v červencovém čísle časopisu Nature Biotechnology. Výzkum trval osm let a Venter jej označuje za velice zdlouhavý, únavný, nicméně vytrvalý a nakonec také velice úspěšný. Venter řekl, že „řasy jsou biologický systém, který využívá sluneční světlo, které zachytí a přemění v oxid uhličitý, který se používá do pohonných hmot.“ Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) pro veřejná média prohlásila, že řasy pro biopaliva je slibná technologie, kde paliva odvozená z řas mají molekulové struktury, které jsou podobné výrobě z ropy, která se používá pro výrobu benzínu, nafty a leteckého paliva, a tak by bylo toto biopalivo kompatibilní se stávající nabídkou paliv.

Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) v roce 2009 investovala do výzkumu ohledně biopaliv 600 milionů USD ve spolupráci se společností Synthetic Genomics. Celkovou investici však společnost tají. O čtyři roky později, manažeři společnosti Exxon Mobil Corporation připustili, že dosažení výsledků ohledně možnosti využití vodních řas jako biopaliva může předcházet dlouhý výzkum v dekádě jedné lidské generace. Testované kmeny byly pěstovány v podmínkách napodobujících průměrný den na jaře v jižní Kalifornii. Většina řas rostoucí v tomto prostředí by produkovala okolo 10 až 15 % oleje, kde díky tomuto finálnímu výzkumu se získá z řas více než 40 %.

Společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) za fiskální rok 2016 utržila celkový obrat v hodnotě 197,52 miliard USD s provozním ziskem 40,95 miliard USD. Po odečtení všech nákladů čistý zisk společnosti činil 7,84 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 330,3 miliard USD s vlastním kapitálem 167,3 miliard USD. Společnost zaměstnává 73,500 kmenových pracovníků. Společnost také pravidelně již 34 rokem vyplácí svým akcionářům atraktivní, pravidelné, kvartální dividendy, aktuálně je dividendový výnos 3,82 %  p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti je na hodnotě 3,08 USD na akcii. Podle makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie, kde byla průměrná cílová cena stanovena na hodnotu 87,22 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.