TEST
General Electric Company a její výhled pro letošní rok - FXGlobal
cover

Společnost General Electric Company (NYSE-GE) pro veřejná média uvedla, že letošní rok po restrukturalizaci společnosti je pro společnost restartovacím rokem, ve kterém si stanovila cíl navýšit svůj zisk. Společnost General Electric Company (NYSE-GE) po zvolení nového generálního ředitele Johna Flanneryho usiluje v letošním roce o zvýšení efektivity v oblastech prodeje a výroby a navýšení svých tržeb. Na základě těchto skutečností společnost General Electric Company (NYSE-GE) zaujala soukromé a nadnárodní investiční korporace. Cena akcie obchodního dne 12. března 2018 měla aktuální hodnotu 15,10 USD za akcii.

General Electric Company (NYSE-GE) je jednou z nejstarších, největších a nejznámějších společností ve Spojených Státech. Její kořeny jsou spojeny s Thomasem Alva Edisonem a vynálezem první praktické žárovky. Za více než století společnost rozšířila své aktivity, které jdou daleko za původní „elektrifikační“ profil firmy. Bližší pohled na GE odhaluje několik klíčových faktorů, které ukazují, jak společnost prosperuje. Společnost byla založena již v roce 1892. General Electric Company (NYSE-GE) je technologická a finanční společnost. Produkty a služby společnosti sahají od leteckých motorů, elektrické energie, zpracování vody, spotřebičů pro domácnost, rentgenologie, obchodu až k spotřebitelskému financování, včetně bankovnictví a průmyslových výrobků. Tyto služby společnost General Electric Company (NYSE-GE) poskytuje ve více než 100 zemích světa. V srpnu 2013 General Electric Company dokončila akvizici leteckého podnikání Ario SpA. V únoru 2014 oznámila GEvstup dalšího nového odvětví podnikání, a to oblasti zpracování plynu a zdravotnictví.

Nový generální ředitel společnosti General Electric Company (NYSE-GE) John Flannery pro veřejná média sdělil, že aktuálně přezkoumává operace konglomerátu a oznámí své další plány v oblasti rozvoje společnosti General Electric Company. John Flannery také nedávno pro veřejná média řekl: „Již v letošním roce se aktivně zaměřujeme na průmyslovou činnost, kde také probíhají mnohé změny.“ Společnost se aktuálně opět začala zaměřovat na odvětví zdravotní péče, letectví a ekologických energií. Společnost také aktuálně rozvíjí mimo jiné i své podnikání v odvětvích médií, budování železnic, výzkumu chemických látek, výroby lodních motorů a poskytování finančních produktů v oblasti bankovnictví. Společnost General Electric Company (NYSE-GE) utržila za fiskální rok 2017 celkový obrat v hodnotě 122,1 miliard USD a disponuje svými celkovými aktivy v hodnotě 377,9 miliard USD s vlastním kapitálem přesahujícím 64,30 miliard USD. Společnost zaměstnává 295.000 kmenových pracovníků.

Společnost General Electric Company (NYSE-GE) také svým akcionářům vyplácí kvartální dividendy. Dividendový výnos je aktuálně 3,18 % p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 0,48 USD na akcii. Díky prohlášení společnosti General Electric Company (NYSE-GE) o očekávaném nárůstu tržeb po restrukturalizaci společnosti v tomto roce a aktuálnímu zaměření na rozšíření svých obchodních aktivit v odvětví zdravotní péče, letectví, ekologických energií a nově i v budování železnic, výzkumu chemických látek, výroby lodních motorů a poskytování finančních produktů v oblasti bankovnictví se stal titul velice žádaný pro nákup akcií u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací, kde lze očekávat podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie a byla stanovena průměrná cílová cena na hodnotu 18,17 USD za akcii.

 

 

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.