TEST
General Motors Company stále v zájmu investorů - FXGlobal
cover

Společnost General Motors (NYSE-GM) zveřejnila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku, kde vykázala silný nárůst tržeb, na kterém se podílela především Severní Amerika a Čína. Společnost General Motors (NYSE-GM) také aktuálně zveřejnila datum k vyplacení velice atraktivní kvartální dividendy. Společnost rovněž oznámila své klíčové kroky ohledně restrukturalizace společnosti v oblasti mezinárodních operací, které mají přispět ke zvýšení finanční výkonnosti společnosti a zaměřit tak svůj kapitál a prostředky na obchodní příležitosti k dosažení vyššího zisku. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily jejich zájem o akcie této společnosti, kdy obchodního dne 4. srpna 2017 byla cena akcie společnosti General Motors Company (NYSE-GM) na hodnotě 35,27 USD za akcii s denním růstem o 1,44 % ceny.

General Motors Company (NYSE-GM) je výrobcem automobilů sídlící v Detroitu ve státě Michigan v USA. Společnost byla založena v roce 1908 pod názvem General Motors Corporation. Současná společnost General Motors Company (NYSE-GM) vznikla v roce 2009 po restrukturalizaci General Motors Corporation, která zbankrotovala a využila schválné  ochrany před věřiteli na základě 11.dodatku Ústavy USA.  General Motors Company (NYSE-GM) vyrábí své automobily v 37 zemích světa pod dvanácti světově známými značkami jako je Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, HSV, Opel, Vauxhall, Wuling, Baojun, Jie Fang a Ravon. Společnost vyrobila za celý minulý rok přes 9 milionů automobilů. Společnost zaměstnává 215.000 kmenových pracovníků.

Celkový obrat společnosti General Motors (NYSE-GM) za druhé čtvrtletí tohoto roku činil 36,98 miliard USD. Čistý zisk společnosti byl na hodnotě 1,7 miliard USD. Jak nedávno prohlásila ředitelka společnosti General Motors Company (NYSE-GM) a CEO Mary Barra, vývoj v oblasti průmyslu se ve světě neustále mění, tak se společnost aktuálně zaměřuje na reformu v oblasti své osobní mobility. Společnost provozuje více než 40 továren a do vývoje v USA investovala v posledních dvou letech kolem 11 miliard USD. Dále také viceprezident a prezident společnosti General Motors Company (NYSE-GM) Stefan Jacoby uvedl, že společnost používá na mezinárodních trzích svou podnikatelskou metodu a rozhodování, které je nejlepší pro globální podnikání. Tyto nové skutečnosti zaujaly investory pro nákup akcií právě společnosti General Motors Company (NYSE-GM), která za fiskální rok 2016 utržila celkový obrat v hodnotě 166,380 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 9,427 miliard USD.  Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 221,69 miliard USD s vlastním kapitálem 43,83 miliard USD.

Společnost vyplácí pravidelně kvartální dividendy, kdy aktuální dividendový výnos je 4,31 % p.a. Výše vlastní dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 1,52 USD na akcii.  Společnost aktuálně také zveřejnila datum Ex-Dividend Date (poslední obchodní den s nárokem na vyplacení dividendy), který bude dne 7. září 2017 a Pay Date (datum vyplacení dividendy), který byl stanoven na 22. září tohoto roku. Akcie společnosti General Motors Company (NYSE-GM) jsou neustále atraktivní jak pro drobné investory, tak i pro investiční korporace. Podle makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu pokračující růst ceny akcie (NYSE-GM), kdy průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 38,74 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.