TEST
The Home Depot, Inc. šetří svým zákazníkům ročně 76 miliard galonů vody - FXGlobal
cover

Začátkem října 2017 udělila agentura pro ochranu životního prostředí Environmental Protection Agency (EPA) společnosti The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) ocenění WaterSense® Sustained Excellence  za splnění svého závazku v oblasti efektivní úspory vody pro své zákazníky pro rok 2017. Program WaterSense®  Sustained Excellence je inovativní cestou v oblasti šetření spotřeby vody. Cena EPA Sustained Excellence Award je nejvyšší ocenění, které agentura může udělit. Toto ocenění dostala společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) již po třetí. Cílem společnosti The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) je ušetřit do roku 2020 spotřebitelům 250 miliard galonů vody prostřednictvím prodeje a správného používání certifikovaných produktů, které jsou v programu WaterSense. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily zájem o akcie společnosti The Home Depot, Inc. (HD-NYSE), cena akcie společnosti vzrostla od začátku letošního roku 2017 o 23,25 % a obchodního dne 11. října 2017 byla na hodnotě ve výši 165,25 USD za akcii.

The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) je předním prodejcem pro domácí kutily v USA s více než 2.200 maloobchodními prodejenami.  Společnost byla založena již před 39 lety roku 1978 ve městě Marietta ve státě Georgia v USA. Společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) prodává stavebními materiály, výrobky pro domácí kutily a výrobky pro zahradu. Společnost poskytuje svým zákazníkům odborné poradenství ohledně využití a instalace svých produktů. Profesionální zákazníci společnosti The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) jsou především restaurátoři, generální dodavatelé, opraváři, montéři a drobní podnikatelé.

Roční prodej certifikovaných produktů, které jsou v programu WaterSense od společnosti Home Depot ušetřil zákazníkům za celý rok 2017 celkem 76 miliard galonů vody, což odpovídá částce 643 milionů USD na vodném a stočném. V obchodech jsou nové koupelnové baterie, sprchové hlavice a toalety, které jsou zahrnuty v programu  WaterSense a jsou také tímto názvem označeny.  Společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) také tvrdí, že zachytila více než 72,5 milionu galonů dešťové vody, což je dostatečné množství pro plnění 1,4 milionu standardních nádrží v zahradních centrech. Viceprezident pro životní prostřed Ron Jarvis řekl: „Společnost Home Depot se zabývá ochranou a efektivním využitím vody jak v produktech, které prodáváme, tak v našich obchodech.“  Home Depot nyní nabízí ve svých obchodech a na internetu více než 7.000 značek a spotřebičů označených WaterSense, což představuje meziroční nárůst o více než 2.000 výrobků.

Společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 88,51 miliard USD s provozním ziskem 11,77 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v celkové hodnotě 7,009 miliard USD. Celková aktiva společnosti The Home Depot, Inc. (HD-NYSE)  jsou 41,97 miliard USD s vlastním kapitálem 6,316 miliard USD a zaměstnává 385.000 kmenových pracovníků.  Společnost také vyplácí  pravidelnou, kvartální dividendu, aktuální dividendový výnos je 2,15% p.a.. Vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti je na hodnotě 3,56 USD na akcii. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze v krátkodobém až střednědobém investičním horizontu očekávat růst ceny akcie, kdy průměrná cílová cena akcie NYSE-HD byla stanovena na hodnotu 170,00 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.