TEST
Právní informace - FXGlobal
cover

Právní informace

G.C. FX GLOBAL CUSTOM CARE PERFORMANCE (dále FX GLOBAL) je registrovaná obchodní značka společnosti Goldenburg Group Limited, což je kyperský obchodník s cennými papíry (CIF) pod dohledem a regulací Kyperské komise pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licencí číslo 242/14 a adresou 1 Siafi, Porto Bello Building, 3rd Floor, flat/office 303, 3042 Limassol, Kypr.
Společnost Goldenburg působí na území České republiky na základě notifikace svého záměru poskytovat investiční služby v České republice učiněné vůči České národní bance prostřednictvím CySEC, a to jak formou přeshraničního poskytování investičních služeb, tak prostřednictvím vázaného zástupce QUAENTAS s.r.o.. Informace týkající se oprávnění společnosti Goldenburg poskytovat investiční služby v České republice jsou dostupné na internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz. Při poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím vázaného zástupce je společnost povinna řídit se příslušnými ustanoveními zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V tomto směru pak na činnost společnosti Goldenburg dohlíží také Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Ochrana prostředků

Tvrdě držíme závazek nejvyššího stupně ochrany vašich prostředků ve smyslu směrnice o trzích a finančních nástrojích (MiFID) a nejpřísnějších regulačních norem vydaných Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC).

Goldenburg Group LTD, což je kyperský obchodník s cennými papíry (CIF) dohlížený a regulováný Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licencí číslo 242/14. Goldenburg Group Limited je licencována k poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k finančním nástrojům, jako je zveřejněno na stránce zde.

Všechny předobchodní informace jsou zveřejněny na stránce Goldenburg Group Limited zde. Licenci CySEC můžete najít zde.

Všechy důležité informace pro klienty před uzavřením smlouvy můžete nalézt na stránkách společnosti Goldeburg Group zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty QUAENTAS s.r.oTőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE  a Fors Magna S. L.

Přeshraniční regulace

Země Regulátor
Rakousko Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorvatsko Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Česká republika Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dánsko Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonsko Finantsinspektsioon (FSA)
Finsko Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Německo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Řecko Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Irsko Central Bank of Ireland
Island Fjármálaeftirlitið (FME)
Itálie Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Lotyšsko Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenštenjnsko Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Lucembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norsko Finanstilsynet
Polsko Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovensko Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovinsko Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španělsko Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko Finansinspektionen (FI)
Velká Británie Financial Conduct Authority (FCA)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.