TEST
Ekonomický kalendár - FXGlobal

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

cover

V ekonomickom kalendári môžete nájsť aktuálne informácie, ktoré hýbu s finančnými trhmi. Sledujeme tu predovšetkým vyhlasované makroekonomické ukazovatele a zásadné politicko-ekonomické udalosti.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
GMT Event Actual Previous
Wednesday, Oct 27
13:00 Budget Report
14:00 BoC Interest Rate Decision 0.25% 0.25%
14:00 BoC Rate Statement
14:00 Bank of Canada Monetary Policy Report
14:30 EIA Crude Oil Stocks Change 4.267M -0.431M
15:00 BoC Press Conference
17:00 5-Year Note Auction 1.157% 0.990%
23:40 RBA's Debelle speech
Thursday, Oct 28
00:30 Export Price Index (QoQ) 6.2% 13.2%
00:30 Import Price Index (QoQ) 5.4% 1.9%
12:30 Initial Jobless Claims 4-week average 319.75K
12:30 Initial Jobless Claims 290K
12:30 Continuing Jobless Claims 2.481M
12:30 Gross Domestic Product Price Index 6.2%
12:30 Gross Domestic Product Annualized 6.7%
12:30 Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 6.5%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 6.1%
14:00 Pending Home Sales (YoY) -8.3%
14:00 Pending Home Sales (MoM) 8.1%
14:30 EIA Natural Gas Storage Change 92B
15:00 Kansas Fed Manufacturing Activity 10
15:30 4-Week Bill Auction 0.05%
17:00 7-Year Note Auction 1.332%
21:00 ANZ – Roy Morgan Consumer Confidence 104.5
Friday, Oct 29
00:30 Private Sector Credit (YoY) 4.7%
00:30 Private Sector Credit (MoM) 0.6%
00:30 Retail Sales s.a. (MoM) -1.7%
00:30 Producer Price Index (QoQ) 0.7%
00:30 Producer Price Index (YoY) 2.2%
07:00 KOF Leading Indicator 110.6
08:30 Net Lending to Individuals (MoM) £5.6B
08:30 Consumer Credit £0.351B
08:30 Mortgage Approvals 74.453K
08:30 M4 Money Supply (YoY) 7%
08:30 M4 Money Supply (MoM) 0.5%
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.4%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 3.6%
12:30 Personal Spending 0.8%
12:30 Personal Income (MoM) 0.2%
12:30 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 0.3%
12:30 Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 4.3%
12:30 Employment Cost Index 0.7%
12:30 Raw Material Price Index -2.4%
12:30 Industrial Product Price (MoM) -0.3%
12:30 Gross Domestic Product (MoM) -0.1%
13:45 Chicago Purchasing Managers' Index 64.7
14:00 Michigan Consumer Sentiment Index 71.4
17:00 Baker Hughes US Oil Rig Count 443
19:30 CFTC Oil NC Net Positions 429.6K
19:30 CFTC Gold NC Net Positions $193.3K
19:30 CFTC S&P 500 NC Net Positions $67.6K
19:30 CFTC GBP NC Net Positions £1.6K
19:30 CFTC AUD NC Net Positions $-76.1K
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.34% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.34% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.