TEST
Videa - FXGlobal
cover

Pripravili sme pre vás ucelenú radu vzdelávacích video kurzov, v ktorých sa dozviete všetko potrebné pre obchodovanie na finančných trhoch. Výukové videá rovnako ako ďalšie informácie na tomto webe majú len informatívny a všeobecných charakter. Nie sú návodom ku kúpe alebo predaji akéhokoľvek investičného nástroja. S podrobným upozornením o povahe informácií na webe FX Global sa zoznámte tu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.