TEST
Johnson & Johnson zveřejnila datum k vyplacení dividendy - FXGlobal
cover

Společnosti Johnson & Johnson  (NYSE-JNJ) zveřejnila datum pro vyplacení dividendy, který se bude konat 12. prosince 2017. Společnost již provedla celkovou platbu finanční transakce v celkové hodnotě 30 miliard USD na odkoupení společnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd. Společnost také ve své tiskové zprávě prohlásila, že tento krok je významnou událostí pro společnost v roce 2017 a tímto krokem se Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) začlenila mezi společnosti, které se zabývají výzkumem a léčbou plicní arteriální hypertenze (PA). Společnost se díky těmto skutečnostem stala velice atraktivní pro nákup akcií u investorů, kdy cena této akcie NYSE-JN obchodního dne 8.listopadu  2017 dosáhla na hodnotu ve výši  141,32 USD za akcii s denním růstem o + 1,11 % ceny této akcie NYSE-JNJ a od začátku letošního roku tato akcie vykázala růst své ceny o 22,66 procenta.

Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) je diverzifikovaná společnost, která sdílí svá aktiva s více jak 230 dceřinými společnostmi, které jsou označovány jako skupina Johnson & Johnson. Jedny z nejznámějších dceřiných společností jsou například Pharmaceuticals Co., Ethicon, OraPharma, Johnson & Johnson – Merck Consumer Pharmaceuticals Co.  Společnost byla založena v roce 1886, prvním ředitelem společnosti byl Robert Wood Johnson. Robert Wood Johnson v devatenáctém století pracoval na zlepšení tehdejších hygienických postupů a propůjčil své jméno nemocnici ve městě New Brunswick, v New Jersey, USA. Po jeho smrti v roce 1910 převzal funkci prezidenta společnosti jeho bratr James Wood Johnson a vykonával ji do roku 1932, kdy jej ve funkci vystřídal jeho syn, Robert Wood Johnson II. Společnost se zabývá výzkumem a vývojem, výrobou a prodejem celé řady produktů v oblasti zdravotní péče. Mezi její segmenty patří – spotřebitelský segment, farmaceutický segment a segment se zdravotními zařízeními. Spotřebitelský segment zahrnuje celou řadu produktů používaných při péči o dítě, péči o ústní dutinu, péči o pleť a zdraví. Farmaceutický segment je zaměřen na pět terapeutických oblastí, včetně imunologie (věda zabývající se zkoumáním imunitního systému), infekční choroby, neurologie, onkologie a kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Segment zdravotních zařízení (Medical Devices) obsahuje celou řadu produktů používaných v ortopedii, chirurgiii, při vyšetření srdeční arytmie a péči o zrak. Jeho výzkumná zařízení jsou umístěna ve Spojených státech, Belgii, Brazílii, Kanadě, Číně, Francii, Německu, Indii, Izraeli, Japonsku, Nizozemí, Singapuru, Švýcarsku a Velké Británii.

Americký Johnson & Johnson (NYSE-JNJ)  a švýcarský Actelion Pharmaceuticals Ltd.  své spojení oznámily už na začátku letošního roku. Transakce za 30 miliard USD podléhala schvalovacímu procesu Evropské komise. Ta musela na základě evropského soutěžního práva rozhodnout, zda plánovaná akvizice zásadním způsobem nepoškodí farmaceutický trh. Společnost je po odkoupení společnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd. aktuálně velice oblíbená u investorů, tento krok je pro společnost Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) důležitý k tomu, aby zastavila již nějakou dobu trvající propad příjmů v oblasti prodeje léků proti onemocnění kloubů (atritídě). Mimo jiné chce společnost Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) díky rozsáhlému výzkumu v oblasti nových léků pro léčbu plicní arteriální hypertenze (PA) zpomalit progresi onemocnění, zlepšit kvalitu života pacienta, snížit počet hospitalizací a prodloužit tak život pacientům. Společnost utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 71,89 miliard USD s provozním ziskem 19,80 miliard USD. Při odečtení všech výdajů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 16,54 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou 133,41 miliard USD s vlastním kapitálem 71,15 miliard USD. Společnost zaměstnává 127.100 kmenových pracovníků.

Společnost Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) také pravidelně vyplácí již padesátým čtvrtým rokem po sobě jdoucím svým akcionářům kvartální dividendy. Aktuální dividendový výnos je 2,38 % p.a. a vlastní dividenda schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 3,36 USD na akcii. Aktuálně se také mohou akcionáři těšit na výplatu kvartální dividendy, kdy poslední den pro nákup akcií společnosti Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) s využitím vyplacení dividendy, tak zvaný Ex-Dividend Date, byl stanoven na 27. listopadu 2017 a samotné vyplacení dividendy (Pay Date) bylo stanovené na 12. prosince 2017.  V důsledku dokončení odkoupení společnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd za celkovou sumu 30 miliard USD a aktuálně známému dni pro vyplacení dividendy se stal titul (NYSE-JNJ) velice atraktivní u investorů pro nákup akcií. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat růst ceny akcie v střednědobém investičním horizontu a průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 152 USD za akcii.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.