TEST
Právne informácie - FXGlobal

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

cover

Právne informácie

G.C. FX GLOBAL CUSTOM CARE PERFORMANCE (ďalej FX GLOBAL) je registrovaná obchodná značka spoločnosti Goldenburg Group Limited, čo je cyperský obchodník s cennými papiermi (CIF) pod dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14 a adresou 1 SIAF, Porto Bello Building, 3rd Floor, flat / office 303, 3042 Limassol, Cyprus. Spoločnosť Goldenburg pôsobí na území Českej republiky na základe notifikácie svojho zámeru poskytovať investičné služby v Českej republike vykonané voči Českej národnej banke prostredníctvom CySEC, a to tak formou cezhraničného poskytovania investičných služieb, tak prostredníctvom viazaného zástupcu QUAENTAS s.r.o. Informácie týkajúce sa oprávnenie spoločnosti Goldenburg poskytovať investičné služby v Českej republike sú dostupné na internetovej stránke národnej banky www.nbs.sk. Pri poskytovaní investičných služieb v Českej republike prostredníctvom viazaného zástupcu je spoločnosť povinná riadiť sa príslušnými ustanoveniami zákona č.256 / 2004 Zb. O podnikaní na kapitálovom trhu. V tomto smere potom na činnosť spoločnosti Goldenburg dohliada aj Česká národná banka, so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Ochrana prostriedkov

Tvrdo držíme záväzok najvyššieho stupňa ochrany vašich prostriedkov v zmysle smernice o trhoch a finančných nástrojoch (MiFID) a najprísnejších regulačných noriem vydaných Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC).

Goldenburg Group LTD, čo je cyperský obchodník s cennými papiermi (CIF) dohliadaný a regulovaný Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14. Goldenburg Group Limited je licencovaná na poskytovanie investičných a doplnkových služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ako je zverejnené na stránke tu.

Všetky predobchodné informácie sú zverejnené na stránkach Goldenburg Group Limited tu. Licenciu CySec môžete nájsť tu.

Všetky dôležité informácie pre klientov pred uzavretím zmluvy môžete nájsť na stránkach Goldenburg Group tu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi QUAENTAS s.r.oTőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE  a Fors Magna S. L.

Cezhraničná regulácia

Krajina Regulátor
Rakúsko Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorvátsko Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Česká republika Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dánsko Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonsko Finantsinspektsioon (FSA)
Fínsko Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Nemecko Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Grécko Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Írsko Central Bank of Ireland
Island Fjármálaeftirlitið (FME)
Taliansko Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Lotyšsko Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenštajnsko Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Nórsko Finanstilsynet
Poľsko Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovensko Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovinsko Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španielsko Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko Finansinspektionen (FI)
Veľká Británia Financial Conduct Authority (FCA)
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.34% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.34% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.