TEST
Právne informácie - FXGlobal
cover

Právne informácie

G.C. FX GLOBAL CUSTOM CARE PERFORMANCE (ďalej FX GLOBAL) je registrovaná obchodná značka spoločnosti Goldenburg Group Limited, čo je cyperský obchodník s cennými papiermi (CIF) pod dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14 a adresou 1 SIAF, Porto Bello Building, 3rd Floor, flat / office 303, 3042 Limassol, Cyprus. Spoločnosť Goldenburg pôsobí na území Českej republiky na základe notifikácie svojho zámeru poskytovať investičné služby v Českej republike vykonané voči Českej národnej banke prostredníctvom CySEC, a to tak formou cezhraničného poskytovania investičných služieb, tak prostredníctvom viazaného zástupcu QUAENTAS s.r.o. Informácie týkajúce sa oprávnenie spoločnosti Goldenburg poskytovať investičné služby v Českej republike sú dostupné na internetovej stránke národnej banky www.nbs.sk. Pri poskytovaní investičných služieb v Českej republike prostredníctvom viazaného zástupcu je spoločnosť povinná riadiť sa príslušnými ustanoveniami zákona č.256 / 2004 Zb. O podnikaní na kapitálovom trhu. V tomto smere potom na činnosť spoločnosti Goldenburg dohliada aj Česká národná banka, so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Ochrana prostriedkov

Tvrdo držíme záväzok najvyššieho stupňa ochrany vašich prostriedkov v zmysle smernice o trhoch a finančných nástrojoch (MiFID) a najprísnejších regulačných noriem vydaných Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC).

Goldenburg Group LTD, čo je cyperský obchodník s cennými papiermi (CIF) dohliadaný a regulovaný Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14. Goldenburg Group Limited je licencovaná na poskytovanie investičných a doplnkových služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ako je zverejnené na stránke tu.

Všetky predobchodné informácie sú zverejnené na stránkach Goldenburg Group Limited tu. Licenciu CySec môžete nájsť tu.

Všetky dôležité informácie pre klientov pred uzavretím zmluvy môžete nájsť na stránkach Goldenburg Group tu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi QUAENTAS s.r.oTőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE  a Fors Magna S. L.

Cezhraničná regulácia

Krajina Regulátor
Rakúsko Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorvátsko Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Česká republika Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dánsko Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonsko Finantsinspektsioon (FSA)
Fínsko Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Nemecko Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Grécko Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Írsko Central Bank of Ireland
Island Fjármálaeftirlitið (FME)
Taliansko Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Lotyšsko Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenštajnsko Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Nórsko Finanstilsynet
Poľsko Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovensko Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovinsko Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španielsko Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko Finansinspektionen (FI)
Veľká Británia Financial Conduct Authority (FCA)
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.