TEST
Pre partnerov - FXGlobal

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

cover

Pre partnerov

Staňte sa partnerom

Staňte sa úspešným partnerom FX Global. Ponúkame vám partnerský program alebo sa staňte našim sprostredkovateľom.

Výhody pre partnerov:

• atraktívny systém odmien;
• prístup k analýzam;
• celodenná podpora;
• partnerstvo s regulovaným a licencovaným burzovým maklérom

Výhody pre klientov:

• partnerstvo s regulovaným a licencovaným burzovým maklérom;
• nie je potrebné si inštalovať platformu;
• príjemné zadávanie príkazov;
• rýchle obchodovanie;
• priamo v platforme je zabudovaný ekonomický kalendár a správy s trhu;
• vytváranie grafov cien;
• vkladanie a opravy priemo v grafoch;
• vďaka mobilnej aplikácii možnosť obchodovať kdekoľvek;

Produkty obchodované s pákovým efektom ako sú napríklad CFD a FX môžu predstavovať značné riziko a nie sú vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takými produktmi je riskantné a môžete stratiť všetky vami investované prostriedky.

FX Global vypláca partnerským spoločnostiam / sprostredkovateľom, ktorí odporučia klientov našej spoločnosti províziu (podľa odsekov 15.4, 27.8 a 27.9 Zmluvy s klientom). Viac informácií o províziách, ktoré platíme partrnerským spoločnostiam / sprostredkovateľom získate, keď napíšete na introducers@fxglobal.com.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.34% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.34% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.