cover

Prečo s nami

Existuje veľa dôvodov, prečo začať obchodovať na finančných trhoch s nami.

  • GLOBÁLNY DOSAH
   Sme globálna firma pôsobiaca v 14 krajinách.

 

  • LOKÁLNA PODPORA
   V každej krajine poskytujeme podporu a zákaznícky servis v danom jazyku.

 

  • SAMOSTATNOSŤ A NÍZKÉ PROVÍZIE
   Klientom nedávame žiadne investičné odporúčania, iba im sprostredkovávame obchody na finančných trhoch. Naša provízia sa pohybuje v desatinách promile.

 

  • BEZPEČNOSŤ
   Všetky prostriedky našich klientov sú absolútne oddelené od vlastného kapitálu firmy a sú držané na oddelených bankoých účtoch.
   Goldenburg Group Limited, vlastník značky FX GLOBAL, je členom Kompenzačného fondu investorov (Investors Compensation Fund) pre klientov cyperských obchodníkov s cennými papiermi, ktorý zabezpečuje výplatu finančných prostriedkov klientov až do zákonom stanovenej výšky a náhradu straty nazhromaždených finančných prostriedkov klientov v prípade, že spoločnosť nebude schopná plniť svoje záväzky voči klientom z dôvodov spočívajúcich v jej finančnej situácii a v prípade ak nemožno reálne predpokladať, že by sa táto situácia v blízkej budúcnosti zmenila. Klientske účty sú poistené až do výšky 20 000 EUR.

 

  • PREPRACOVANÝ SYSTÉM VZDELÁVANIA
   V príprade, že ste na finančných trhoch novačikovia alebo si chcete zdokonaliť svoje znalosti o obchodovaní, môžete využiť sirokú paletu štúdijných materiálov, ktoré vám ponúkame prostredníctvom našej akadémie.

 

  • KLUB MYFXGLOBAL
   Klienti s živým účtom sa automaticky stávajú členmi klubu MyFXGLOBAL. Získavajú tak okrem iného prístup k prémiovým vzdelávacím programom ak majú zdarma prístup na organizované semináre.