TEST
Prečo s nami - FXGlobal

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

cover

Prečo s nami

Existuje veľa dôvodov, prečo začať obchodovať na finančných trhoch s nami.

  • PODPORA
   V každej krajine poskytujeme podporu a zákaznícky servis v danom jazyku.

 

  • SAMOSTATNOSŤ A NÍZKÉ PROVÍZIE
   Klientom nedávame žiadne investičné odporúčania, iba im sprostredkovávame obchody na finančných trhoch. Naša provízia sa pohybuje v desatinách promile.

 

  • BEZPEČNOSŤ
   Všetky prostriedky našich klientov sú absolútne oddelené od vlastného kapitálu firmy a sú držané na oddelených bankoých účtoch.
   Goldenburg Group Limited, vlastník značky FX GLOBAL, je členom Kompenzačného fondu investorov (Investors Compensation Fund) pre klientov cyperských obchodníkov s cennými papiermi, ktorý zabezpečuje výplatu finančných prostriedkov klientov až do zákonom stanovenej výšky a náhradu straty nazhromaždených finančných prostriedkov klientov v prípade, že spoločnosť nebude schopná plniť svoje záväzky voči klientom z dôvodov spočívajúcich v jej finančnej situácii a v prípade ak nemožno reálne predpokladať, že by sa táto situácia v blízkej budúcnosti zmenila.

 

  • PREPRACOVANÝ SYSTÉM VZDELÁVANIA
   V príprade, že ste na finančných trhoch novačikovia alebo si chcete zdokonaliť svoje znalosti o obchodovaní, môžete využiť sirokú paletu štúdijných materiálov, ktoré vám ponúkame prostredníctvom našej akadémie.

 

  • KLUB MYFXGLOBAL
   Klienti s živým účtom sa automaticky stávajú členmi klubu MyFXGLOBAL. Získavajú tak okrem iného prístup k prémiovým vzdelávacím programom ak majú zdarma prístup na organizované semináre.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.