TEST
Prečo s nami - FXGlobal
cover

Prečo s nami

Existuje veľa dôvodov, prečo začať obchodovať na finančných trhoch s nami.

  • PODPORA
   V každej krajine poskytujeme podporu a zákaznícky servis v danom jazyku.

 

  • SAMOSTATNOSŤ A NÍZKÉ PROVÍZIE
   Klientom nedávame žiadne investičné odporúčania, iba im sprostredkovávame obchody na finančných trhoch. Naša provízia sa pohybuje v desatinách promile.

 

  • BEZPEČNOSŤ
   Všetky prostriedky našich klientov sú absolútne oddelené od vlastného kapitálu firmy a sú držané na oddelených bankoých účtoch.
   Goldenburg Group Limited, vlastník značky FX GLOBAL, je členom Kompenzačného fondu investorov (Investors Compensation Fund) pre klientov cyperských obchodníkov s cennými papiermi, ktorý zabezpečuje výplatu finančných prostriedkov klientov až do zákonom stanovenej výšky a náhradu straty nazhromaždených finančných prostriedkov klientov v prípade, že spoločnosť nebude schopná plniť svoje záväzky voči klientom z dôvodov spočívajúcich v jej finančnej situácii a v prípade ak nemožno reálne predpokladať, že by sa táto situácia v blízkej budúcnosti zmenila.

 

  • PREPRACOVANÝ SYSTÉM VZDELÁVANIA
   V príprade, že ste na finančných trhoch novačikovia alebo si chcete zdokonaliť svoje znalosti o obchodovaní, môžete využiť sirokú paletu štúdijných materiálov, ktoré vám ponúkame prostredníctvom našej akadémie.

 

  • KLUB MYFXGLOBAL
   Klienti s živým účtom sa automaticky stávajú členmi klubu MyFXGLOBAL. Získavajú tak okrem iného prístup k prémiovým vzdelávacím programom ak majú zdarma prístup na organizované semináre.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.