cover

Společnost Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) zveřejnila datum vyplacení dividendy, který se bude konat již tento měsíc. Společnost také provedla finanční transakci v hodnotě 30 miliard USD jako protihodnotu za odkoupení společnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd. Ve své tiskové zprávě prohlásila, že tento krok je významnou událostí pro společnost v roce 2017, kterým se začlenila mezi společnosti, které se zabývají výzkumem a léčbou plicní arteriální hypertenze (PA). Společnost se díky těmto skutečnostem stala atraktivnější pro investory, cena akcie NYSE-JNJ obchodního dne 16.srpna 2017 byla na hodnotě 134,17 USD za akcii s denním růstem o 0,59 % a od začátku roku  vzrostla o 16,46  % předchozí ceny.

Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) je diverzifikovaná společnost, která sdílí svá aktiva s více jak 230 dceřinými společnostmi, které jsou označovány jako skupina Johnson & Johnson. Jedny z nejznámějších dceřiných společností jsou například Pharmaceuticals Co., Ethicon, OraPharma, Johnson & Johnson – Merck Consumer Pharmaceuticals Co.  Společnost byla založena v roce 1886, prvním ředitelem byl Robert Wood Johnson. Robert Wood Johnson v devatenáctém století pracoval na zlepšení tehdejších hygienických postupů a propůjčil své jméno nemocnici ve městě New Brunswick, v New Jersey, USA. Po jeho smrti v roce 1910 převzal funkci prezidenta společnosti jeho bratr James Wood Johnson a vykonával ji do roku 1932, kdy jej ve funkci vystřídal jeho syn, Robert Wood Johnson II.

Společnost Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) se zabývá výzkumem a vývojem, výrobou a prodejem celé řady produktů v oblasti zdravotní péče. Mezi její segmenty patří spotřebitelský segment, farmaceutický segment a segment se zdravotnickými zařízeními. Spotřebitelský segment zahrnuje celou řadu produktů používaných při péči o dítě, péči o ústní dutinu, péči o pleť a zdraví. Farmaceutický segment je zaměřen na pět terapeutických oblastí včetně imunologie (věda zabývající se zkoumáním imunitního systému, infekčních chorob, neurologie, onkologie a kardiovaskulárních a metabolických onemocnění). Segment zdravotnických zařízení (Medical Devices) obsahuje celou řadu produktů používaných v ortopedii, chirurgii, vyšetření srdeční arytmie a péči o zrak. Výzkumná zařízení jsou umístěna ve Spojených státech, Belgii, Brazílii, Kanadě, Číně, Francii, Německu, Indii, Izraeli, Japonsku, Nizozemí, Singapuru, Švýcarsku a Velké Británii.

Americký Johnson & Johnson  (NYSE-JNJ) a švýcarský Actelion Pharmaceuticals Ltd.  své spojení oznámily už na začátku letošního roku, přičemž transakce za 30 miliard USD podléhala schvalovacímu procesu Evropské komise. Ta musela na základě evropského soutěžního práva rozhodnout, zda plánovaná akvizice zásadním způsobem nepoškodí farmaceutický trh. Společnost je aktuálně velice oblíbená u investorů ne jenom díky odkoupení společnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd., které je pro společnost Johnson & Johnson  (NYSE-JNJ)  důležité  k tomu, aby zastavila již nějakou dobu trvající propad příjmů v oblasti prodeje léků proti onemocnění kloubů (atritídě), ale také díky aktuálně zveřejněnému datu vyplacení dividendy. Společnost utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 71,89 miliard USD s provozním ziskem 19,80 miliard USD. Po odečtení všech výdajů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 16,54 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou 133,41 miliard USD s vlastním kapitálem 71,15 miliard USD. Společnost zaměstnává 127.100 kmenových pracovníků.

Mimo tradiční výrobu léků a kosmetických přípravků chce společnost Johnson & Johnson  (NYSE-JNJ) díky rozsáhlému výzkumu v oblasti nových léků pro léčbu plicní arteriální hypertenze (PA) zpomalit progresi onemocnění, zlepšit kvalitu života pacienta, snížit počet hospitalizací a prodloužit tak život pacientům. Společnost Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) pravidelně vyplácí již padesátým čtvrtým rokem svým akcionářů každé čtvrtletí kvartální dividendy. Aktuální dividendový výnos je 2,50 % p.a. a vlastní dividenda byla schválená valnou hromadou společnosti na hodnotu 3,36 USD na akcii. Poslední obchodní den s nárokem na výplatu kvartálních dividend z akcií společnosti Johnson & Johnson (NYSE-JNJ) tzv.  Ex-Dividend Date  byl stanovený na 25. srpna 2017 a samotné vyplacení dividendy Pay Date je stanoveno na 12. září 2017. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat růst ceny akcie a průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 136,53 USD za akcii v krátkodobém investičním horizontu.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.