cover

Ako začať

K otvoreniu obchodného účtu je potrebné najprv vykonať registráciu. Určite to zvládnete sami. Keby ste si náhodou nevedeli rady, môžete nám kedykoľvek v priebehu vypĺňania registračného formulára zavolať alebo si hovor objednať na určitú dobu. Začnite tak, že vyplníte svoje základné osobné údaje.

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osobné údaje

0%

?
Informácie

V prípade, že Vám naše služby predstavil náš zmluvný partner, prosím uveďte jeho názov, alebo jeho zmluvný kód.

2. Ďalšie osobné údaje

0%

?
Informácie

Krajina, kde budete platiť daň z príjmu.

?
Informácie

Daňové identifikačné číslo (DIČ).

viac informácií

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Finančné informácie

0%

?
Informácie

Čisté imanie (aktíva) Čisté imanie (aktíva) je definované ako rozdiel medzi aktívami a pasívami klienta. Táto hodnota sa vzťahuje na ekonomické postavenie a najmä na množstvo peňazí, ktoré jednotlivec ušetrí po vykonaní všetkých zrážok. V prípade právnických osôb, táto hodnota vyjadruje hodnotu všetkých aktív voči všetkým pasívam ako účtovnej závierky.

Medzi aktíva jednotlivcov typicky patria : hotovosť alebo jej ekvivalenty, majetok ako domy alebo autá, investičné účty, cenný majetok ako šperky alebo starožitností, v prípade spoločností máme na mysli nehnuteľnosti, inventár, materiály, továrne, zariadenia, stroje alebo budovy

Záväzky (pasíva) sú peniaze, ktoré sú dlhované niekomu inému, napr. dlhy na kreditných kartách alebo bankové dlhy, dlhopisy, zmenky, hypotéky, nedoplatky dlhované dodávateľom alebo úvery v bankách atď.

?
Informácie

Primárny zdroj prostriedkov alebo majetku súvisiaci s hlavnou činnosťou klienta.

?
Informácie

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
Informácie

Predpokladané množstvo peňazí, ktoré majú byť ročne investované.

4. Posúdenie vhodnosti

0%


Upozornenie na riziká

Vážený klient!Odpovede ktoré ste zadali znamenajú, že nemáte dostatočné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre porozumenie komplexu a rizík zahrnutých v obchodovaní s pákovým produktom. Produkty, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové a premenlivé. Klienti môžu stratiť všetky ich investované kapitály. S poľutovaním Vám musíme tentokrát oznámiť, že nieje možné spracovať Vašu požiadavku pre otvorenie obchodného účtu. Odporúčame Vám, pred ďalším požiadaním o otvorenie obchodného účtu nazbierať viac vedomostí o pákovom produkte. Pre viac skúseností Vám odporúčame otvoriť si DEMO účet. Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutím súčastného ohodnotenia nebudete môcť požiadať o otvorenie obchodného účtu nasledujúcich 30 dní.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Radi by sme vás varovali a upozornili, že na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa zdá, že nemáte dostatočné skúsenosti/vedomosti, ktoré vyplývajú zo zákona, na obchodovanie s investičnými službami (t.j. poradenské služby) a finančnými nástrojmi, ktoré ponúkame (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako sú CFD, Forex, komodity, indexy), ktoré nesú vysoký stupeň rizika. V tejto súvislosti nepovažujeme tieto investičné služby / finančné nástroje za vhodné pre Vás.

Ak by ste chceli obchodovať s mimoburzovými finančnými nástrojmi, ako sú Akcie a/alebo CFD, Forex, komodity, indexy s našou Spoločnosťou, aj napriek tomu, že Vás Spoločnosť varovala, že tieto finančné nástroje pre Vás nie sú vhodné, môžete v obchodovaní s týmito finančnými nástrojmi pokračovať.

Spoločnosť sa domnieva, že výberom tlačidla "[Súhlasím]" uznáte a akceptujete, že plánované investičné služby (napr. poradenské služby) a finančné nástroje, ktoré Spoločnosť ponúka (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako CFD, Forex, komodity, indexy) pre Vás nie sú vhodné, ale naďalej chcete pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi so Spoločnosťou.

Vyhlasujem, že som bol informovaný o nevhodnosti investičných služieb a finančných nástrojov, rozumiem rizikám a napriek tomu by som chcel pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Z Vami poskytnutých odpovedí vyplýva, že nemáte nevyhnutné vedomosti na to, aby ste rozumeli zložitosti produktov s pákovým efektom a riziku, s ktorým sú spojené. Produkty ktoré ponúkame sú značne riskantné a volatívne. Klienti môžu stratiť celý investovaný kapitál. Týmto beriem na vedomie, že mi nebude umožnené obchodovať bez prehĺbenia mojich vedomostí o produktoch s pákovým efektom.

5. Nastavenie súladu s pravidlami

0%

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.
?
Informácie

‘Politically Exposed Persons’ includes the following natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the Republic of Cyprus or any other country and their Immediate Family Members or Persons Known to be Close Associates of Such Persons:

i. heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers,
ii. members of parliaments,
iii. members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances,
iv. members of courts of auditors or of the boards of central banks,
v. ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces,
vi. members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises.

‘Immediate Family Members’ includes the following:

vii. the spouse or the person with which cohabit for at least one year,
viii. the children and their spouses or the persons with which cohabit for at least one year,
ix. the parents.

‘Persons Known to be Close Associates’ includes the following:

x. any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in point (i) to (vi) above,
xi. any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of the person referred to in point (i) to (vi) above.