cover

Nástroje

V FX GLOBAL ponúkame na obchodovanie celkom päť rôznych nástrojov. Niektorí obchodníci preferujú iba jeden nástroj a v ňom sa profilujú. Avšak investičné nástroje možno kombinovať a je len na vás, aký si na obchodovanie vyberiete. Po kliknutí na ikonu nižšie, získate podrobnejšie informácie o každom z nich.