TEST
Podmienky obchodovania - FXGlobal
cover

Podmienky obchodovania

Typy pokynov: FX GLOBAL poskytuje Klientom tieto typy pokynov: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Demo účet je limitovaný na 30 dní, po ukončení máte možnosť prejsť na LIVE účet.

Typy účtov: FX GLOBAL poskytuje svojím klientom nasledujúce:

• Plávajúce (typické) spready; na trhu sa vyskytujúce podmienky môžu spôsobiť rozšírenie alebo zúženie spreadov mimo hranice typických spreadov
• Široká ponuka inštrumentov (Akcie, forex, drahé kovy a CFD)
• Obchodovanie so štandardnými lotmi
• Spready už od 3 pipov na Euro Dolar
• Minimálny vstupný vklad $ 250
• Páka 1:100 pre profesionálnych klientov

Poznámka:
Upozorňujeme, že predvolený pákový efekt ponúkaný počas procesu otvorenia účtu je nastavený na max. 1:30. Klient môže požiadať o obchodovanie s vyšším pákovým efektom a na základe jeho znalostí a skúseností túto žiadosť posúdime.

Swapy: Swapy sa budú účtovať na konci každého obchodného dňa. Trojnásobné swapy budú účtované v stredu.

Správa portfólia: Poplatok za Správu portfólia za držbu fyzických akcií bude účtovaný vo forme swapu na konci každého obchodného dňa. V stredu bude trojnásobný.

Margin Call: Klienti sú upozornení platformou pri 100% úrovni marže, že se dostávajú blízko k automatickej likvidácii ich pozícií. Klienti dostanú automatickú notifikáciu iba v prípade, ak sú prihlásení v platforme. Preto sú klienti upozornení, aby sa pravidelne prihlasovali do platformy a sledovali hodnotu svojho majetku a relevantné notifikácie. Klienti sú tiež upozornení, že pri poklese ich marže pod 50%, platforma automaticky uzavrie ich pozície.

Zúčtovanie dividend: Akcie a Cash Indexy (CFD) reflektujú korporátne udalosti. Preto budete mať nárok na výplatu dividendy, pokiaľ budete mať otvorenú dlhú pozíciu na príslušné akcie a v prípade otvorenia krátkej pozície Vám bude odpočítaná hodnota rovnajúca sa dividende. Pokiaľ sa zúčtovanie dividend týka akcií a Cash Indexov, ktoré obchodujete a ich pozície boli otvorené najneskôr na konci dňa predchádzajúcemu prvému dňu bez nároku na dividendu (tzv. Ex-dividend day), spoločnost bude aplikovať zúčtovanie dividend. V prípade CFD obchodov týkajúcich sa jednotlivých akcií, bude zúčtovanie dividend použité nasledujúcim spôsobom:

• Klientom, ktorí držia dlhé pozície jednotlivých akcií (CFD) a Cash Indexov budú pripísané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.
• Klientom, ktorí držia krátke pozície jednotlivých akcií (CFD) a Cash Indexov budú odpočítané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.

Akcie majú nárok na výplatu dividend. Zúčtovanie dividend sa týka akcií, ktoré vlastníte a ktoré boli otvorené najneskôr v deň pred ex-dividendovým dňom, spoločnosť následne uplatní zúčtovanie dividend.

• Klientom s dlhými pozíciami na jednotlivých akciách budú pripísané dividendy na základe ex-dividendového zúčtovania v deň splatnosti.

Prosím, berte na vedomie, že dividendy môžu byť predmetom dane. Spoločnosť môže ukončiť alebo meniť zúčtovanie dividend hlavne na základe zmien v zákone, zmeny regulačného systému, sadzby dane alebo požiadavkov zrážkovej dane príslušnému správcovi dane.

Udržovací poplatok: Jedná sa o poplatok do výšky 40 eur, ktorý bude účtovaný v prípade, že bude obchodný účet neaktívny alebo spiaci po dobu 6 mesiacov, tak ako je uvedené v Obchodných podmienkach. Udržovací poplatok bude účtovaný na mesačnej báze na úrovni menšieho v porovnaní zostatku na účte alebo 40 eur (alebo ekvivalent v zvolenej mene).

FTT: Všetky transakcie na talianskych CFD a ITA40 podliehajú dani z finančných transakcií (FTT). Daň sa účtuje ako fixný poplatok súvisiaci s nominálnou hodnotou transakcie, ako je uvedené nižšie:
* Do výšky 2 500 EUR: 0.25 EUR
* 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR
* 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR
* 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR
* 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR
* 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR
* 500 000 – 1 000 000: 100 EUR
* Viac ako 1 000 000 EUR: 200 EUR

Ochrana proti zápornému zostatku: Naši klienti nemôžu stratiť viac ako prostriedky, ktoré majú na svojom účte.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.