TEST
Společnost 3M Company oznámila propad zisku - FXGlobal
cover

Společnost 3M Company (NYSE-MMM) zaznamenala po zveřejnění hospodářských výsledků za první čtvrtletí letošního roku silný propad akcie o více než 13%. Společnost v tiskové zprávě oznámila, že ji čistý zisk poklesl za první čtvrtletí letošního roku 2018 oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku 2017 o 54,5 procenta. Tento pokles podle tiskového prohlášení společnosti vznikl především díky daňové reformě v USA, ale také díky probíhající restrukturalizaci společnosti a interním akvizicím svých aktiv. Podle globálních analytiků makléřských společností však tento pokles znamená pro investory aktuálně dobrý čas pro nákup akcií právě společnosti 3M Company, protože po medvědím trendu tito analytici očekávají opět oživení akcie a to aktuálně především díky zveřejněnému datu pro vyplacení atraktivní dividendy. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily tak jejich zájem o akcie společnosti 3M Company (NYSE-MMM), kdy cena akcie dne 25. května 2018 byla na hodnotě ve výši 199,03 USD za akcii.

Společnost 3M Company (NYSE-MMM), která byla založena před 116 lety, 13. června 1902, se nazývá Minnesota Mining and Manufacturing Company. Společnost vyrábí více než 75.000 výrobků, jako jsou lepidla, brusné materiály, lamináty, produkty pasivní požární ochrany, stomatologické výrobky, elektrické materiály, elektrické obvody a optické filmy. Společnost 3M Company (NYSE-MMM) působí ve více než 70 zemích, v 29 mezinárodních společnostech s výrobními podniky a v 35 laboratořích. Výrobky 3M jsou k dispozici pro nákup prostřednictvím distributorů a maloobchodních prodejců ve více než 200 zemích světa a mnoho 3M výrobků je k dispozici také v prodeji on-line přes internet přímo od společnosti 3M Company (NYSE-MMM). Společnost 3M Company (NYSE-MMM) je jednou z nejvíce inovativních společností na světě, nové produkty uvedené na trh v posledních pěti letech přispěly v nárůstu tržeb do fiskálního roku 2017 až o 40%. Společnost 3M Company (NYSE-MMM) se také od minulého roku zaměřuje na posílení zákaznické základny vyšším standardem kvality v oblasti nabídky poskytovaných služeb svým klientům, ale také rozšířením výzkumných center.

Valná hromada společnosti 3M Company (NYSE-MMM) mimo jiné také zvýšila výši své dividendy a to o 1,36 USD na hodnotu 5,44 USD na akcii. Společnost 3M Company (NYSE-MMM) vyplácí dividendy svým akcionářům bez přerušení již více než 100 let. Tyto skutečnosti zaujaly investory pro nákup akcie společnosti 3M Company (NYSE-MMM), která za fiskální rok 2017 utržila celkový obrat v hodnotě 31,657 miliard USD s provozním ziskem 7,820 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 4,885 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou v hodnotě 37,987 miliard USD s vlastním kapitálem 11,563 miliard USD. Společnost zaměstnává 91.536 kmenových pracovníků.

Společnost 3M Company (NYSE-MMM) také vyplácí svým akcionářům pravidelné kvartální dividendy a aktuální dividendový výnos je 2,73 % p.a.. Vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 5,44 USD na akcii. Aktuálně se také mohou akcionáři těšit na výplatu dividendy, kdy poslední den pro nákup akcií od společnosti 3M Company (NYSE-MMM) s nárokem na vyplacení dividendy, takzvaný Ex-Dividend Date byl stanovený na 17. května 2018 a samotné vyplacení dividendy (Pay Date) bylo stanovené na 12. června 2018. Akcie společnosti 3M Company (NYSE-MMM) se stala aktuálně velice oblíbená u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací díky očekávanému oživení ceny akcie společnosti 3M Company s předpokladem jejího cenového růstu, ale také díky velice očekávané atraktivní dividendě. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie a již byla stanovena i průměrná cílová cena cílová a to na hodnotu 213,00 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.