TEST
Společnost 3M Company zveřejnila své plány - FXGlobal
cover

Společnost 3M Company (NYSE-MMM) ve veřejných médiích zveřejnila své plány jako svůj strategický výhled pro roky 2018 až 2020, ve kterém společnost zvyšuje své stanovené cíle v oblasti nárůstu tržeb. Společnost také prohlásila, že rok 2017 byl pro společnost velice úspěšný, ale také uvedla, co očekává od tohoto letošního roku 2018. Společnosti 3M Company (NYSE-MMM) zaznamenala v minulém roce zvýšení tržeb především díky zlepšení v oblasti průmyslové ekonomiky. Společnost 3M Company (NYSE-MMM) se také od minulého roku zaměřuje na posílení zákaznické základny pro ještě vyšší standart kvality v oblasti nabídky poskytovaných služeb svým klientům, ale také rozšíření výzkumných center.  Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily tak jejich zájem o akcie společnosti 3M Company (NYSE-MMM). Cena akcie od začátku tohoto roku 2018 k obchodnímu dni 22. ledna 2018 vzrostla o 5,07 % na aktuální hodnotu 247,30 USD za akcii a v ročním porovnání tato akcie vzrostla o 38,55 % za posledních 52 týdnů.

Společnost 3M Company (NYSE-MMM), která byla založena před 115 lety, 13. června 1902, se nazývá Minnesota Mining and Manufacturing Company. Společnost vyrábí více než 75.000 výrobků, jako jsou lepidla, brusné materiály, lamináty, produkty pasivní požární ochrany, stomatologické výrobky, elektrické materiály, elektrické obvody a optické filmy. Společnost 3M Company (NYSE-MMM) působí ve více než 70 zemích, v 29 mezinárodních společnostech s výrobními podniky a v 35 laboratořích. Výrobky 3M jsou k dispozici pro nákup prostřednictvím distributorů a maloobchodních prodejců ve více než 200 zemí a mnoho 3M výrobků je k dispozici také v prodeji on-line přes internet přímo od společnosti 3M Company (NYSE-MMM).

Společnost 3M Company (NYSE-MMM) pro veřejná média také sdělila, že nárůst tržeb byl dosažen také díky segmentům elektroniky a energetiky, kde se také tržby silně zvýšily oproti roku 2016. V roce 2018 má společnost v plánu pokračovat v investicích do svých stávajících podniků, aby se vytvořily další nové produkty. Společnost 3M Company (NYSE-MMM) také aktuálně provádí různé akvizice svých aktiv. Výhled společnosti pro tento rok 2018 je pozitivní, lze očekávat nárůst tržeb a společnost vykazuje dobré výsledky v oblasti růstu objemů obchodů. Společnost si stanovila již v roce 2015 svůj pětiletý plán do roku 2020, který podle svých stanovených cílů plní.

Společnost 3M Company (NYSE-MMM) je jedna z nejvíce inovativních společností na světě, nové produkty uvedené na trh v posledních pěti letech přispěly v nárůstu tržeb do roku 2017 o 40%. Tyto skutečnosti zaujaly investory pro nákup akcie společnosti 3M Company (NYSE-MMM), která za fiskální rok 2016 urtžila celkový obrat v hodnotě 30,109 miliard USD s provozním ziskem 7,223 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 5,050 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou v hodnotě 32,906 miliard USD s vlastním kapitálem 10,343 miliard USD. Společnost zaměstnává 91.584 kmenových pracovníků.

Společnost také vyplácí již padesátým devátým rokem svým akcionářům pravidelné kvartální dividendy a aktuální dividendový výnos je 1,90 % p.a., vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 4,70 USD na akcii. Akcie společnosti 3M Company (NYSE-MMM) se stala aktuálně velice oblíbená u soukromých podnikatelů a nadnárodních korporací pro nákup akcií především díky zveřejnění svých obchodních plánů na rok 2018 až 2020, kdy společnost zvyšuje své stanovené cíle v oblasti tržeb. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie, cílová cena akcie (NYSE-MMM) byla stanovena na hodnotu 278 USD za akcii.

 

 

 

Team analytiků FX Global.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.