TEST
Společnost Alibaba Group uzavřela partnerství se společností Starbucks - FXGlobal
cover

Společnost Alibaba Group Holding Ltd (NYSE-BABA) dne 2. srpna 2018 uzavřela strategické partnerství se společností Starbucks Corporation v oblasti rozšíření obchodní příležitosti v Číně. Společnost Alibaba Group tak nabídne zákazníkům prostřednictvím svého e-commerce shopu kávu Starbucks a tím si i rozšíří klientelu. Tímto partnerstvím si společnosti navzájem slibují strategický krok v oblasti přeměny kávového průmyslu v Číně.  Společnost již dříve prohlásila, že v rámci jejího obchodního rozvoje se chystá rozšiřovat do dalších obchodních odvětví. Společnost Alibaba Group Holding Ltd v letošním roce 2018 vynaložila na rozvoj svých technologií, internetové podpory, logistiky, digitální zábavy a rozvoje místních služeb dvojnásobné prostředky než oproti celému předchozímu fiskálnímu roku 2017. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily tak jejich zájem o akcie společnosti Alibaba Group Holding Ltd. Cena této akcie (NYSE-BABA) obchodního dne 7. srpna 2018 byla na hodnotě 179,92 USD za akcii s jednodenním růstem o 0,73 %.

Zakladatelem společnosti Alibaba Group Holding Ltd (NYSE-BABA) je Jack Ma, který založil společnost dne 4. dubna 1999 v městě Hangzhou, ve státě Zhejiang v Číně.  Jack Ma je nejbohatším člověkem v zemi a ztělesněním nové ekonomiky v Číně.  Třetina celé populace Číny nakupuje na webových stránkách Alibaba Group Holding Ltd (NYSE-BABA). Společnost Alibaba Group Holding Ltd (NYSE-BABA) je největším internetovým e-commerce obchodem v Číně. Společnost provozuje on-line internetovou obchodní platformu nabízející produkty, služby a technologie a poskytuje maloobchodní a velkoobchodní produkty, které jsou k dispozici mezinárodně prostřednictvím osobního počítače, tak i mobilního telefonu,  či tabletu.

Spolupráce mezi společnostmi Alibaba Group a Starbucks Co. bude rozšířena do obchodů patřící právě společnosti Alibaba Group Holding Ltd, tedy Alibaba Ele.me, Hema, Tmall, Taobao a Alipay. Podle tiskové správy společnosti, bude zahájena tato spolupráce již od měsíce září 2018. Tímto krokem vznikne virtuální online obchod Starbucks Experience v Číně. Společnosti, které spoluvytvářejí nebývalý virtuální obchod Starbucks, který bude integrován do více platforem mezi Starbucks a ekosystémy Alibaba, umožní členům, aby se mohli zaregistrovat, čerpat výhody členství a těšit se ze široké škály služeb. Společnosti Starbucks a Alibaba jsou důvěryhodní obchodní partneři, kteří sdílejí společné hodnoty v duchu inovací a neochvějné snahy o dokonalost výrobků a služeb.

Společnost Alibaba Group Holding Ltd (NYSE-BABA) také díky své expanzi zvyšuje konkurenční tlak na kamenné obchody, v Číně a asijských zemích má tak dominantní postavení. Finanční ředitelka společnosti Alibaba Group Holding Ltd (NYSE-BABA) Maggie Wu pro veřejná média řekla, že společnost očekává v tomto fiskálním roce (fiskální rok společnosti 2019) celkový nárůst tržeb nad 60% a její růst povede k dlouhodobé a udržitelné hodnotě pro zákazníky a partnery společnosti Alibaba Group Holding Ltd. Společnost utržila za fiskální rok 2018 celkový obrat v hodnotě 39,898 miliardy USD s provozní ziskem 11,050 miliardy USD. Po odečtení všech nákladů společnost vznikl čistý zisk v hodnotě 9,791 miliard USD.  Celkové aktiva společnosti dosahují 114,326 miliard USD s vlastním kapitálem 69,578 miliard USD. Společnost zaměstnává 66.421 kmenových pracovníků.

Akcie společnosti Alibaba Group Holding Ltd (NYSE-BABA) se stala aktuálně velice žádaná u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací pro nákup akcií především díky uzavření partnerství se společností Starbucks Co., rozšíření obchodní příležitosti v Číně, ale také díky očekávanému nárůstu tržeb společnosti Alibaba Group Holding Ltd o zhruba 60 procent v příštím fiskálním roce 2019. Cena akcie této společnosti Alibaba Group Holding Ltd (NYSE-BABA) od začátku letošního roku 2018 prozatím vrostla o pouhých 4,34 procenta a tudíž analytici usuzují, že strmější nárůst ceny na sebe již nenechá dlouho čekat. Podle analytiků makléřských společností a finanční stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie, průměrná cílová cena akcie byla stanovena na hodnotu 225,37 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.