TEST
Společnost Amazon.com, Inc. kupuje potravinový řetězec - FXGlobal
cover

Společnost Amazon.com, Inc. (NASDAQ-AMZN), která je největším internetovým obchodem, se dohodla na převzetí potravinářského řetězce společnosti Whole Foods Market, Inc. za 13,7 miliardy USD. Jde o dosud největší akvizici společnosti Amazon, Inc.. Řetězec obchodů Whole Foods, Inc., který má centrálu ve městě Austin v Texasu se zaměřuje na prodej organických potravin. Společnost Amazon, Inc. také prohlásila ve veřejné zprávě pro média, že se hodlá v budoucnu zaměřit také na trh s oděvy. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily zájem o akcie společnosti Amazon.com, Inc. (NASDAQ- AMZN), kdy cena akcie obchodního dne 23. června roku 2017 byla na hodnotě 1003,74 USD za akcii s denním růstem ceny o 2,44 USD na akcii, tato cena akcie NASDAQ-AMZN od začátku letošního roku 2017 vzrostla o 33,86 %.

Amazon.com jako internetová doména s e-commerce obchodem patří stejnojmenné americké společnosti Amazon.com, Inc. (NASDAQ-AMZN), která byla založena 5. července 1994. Sídlo společnosti se nachází ve městě Seattle ve státě Washington v USA.  Zakladatel společnosti je Jeff Bezos, který od roku 1994 provozoval knihkupectví Cadabra.com, ještě téhož roku jej přejmenoval na Amazon.com podle řeky Amazonky. Amazon.com, Inc. nabízí širokou škálu produktů a služeb prostřednictvím svých internetových stránek po celém světě. V současnosti tato společnost buduje silné logistické zázemí pro Evropu, a to přímo v České republice. Výrobky, které společnost na svých stránkách nabízí, nakupuje od partnerských dodavatelů za účelem dalšího prodeje třetím stranám, tedy spotřebitelům.

Generálním ředitelelem společnosti Whole Foods Market, Inc. podle dohody zůstane i po převzetí společnosti Amazon Inc., její spoluzakladatel John Mackey.  Společnost Amazon.com, Inc. (NASDAQ-AMZN) v posledních letech rozšiřuje svůj obchod i o kamenné prodejny, například knihkupectví a prodejny potravin bez pokladen. Koupí společnosti Whole Foods Market, Inc. dál rozšiřuje svůj obchodní rozsah a chce tak konkurovat i obchodům v široké produktové nabídce. Společnost utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 135,98 miliard USD s provozním ziskem 4,186 miliard USD. Po odečtení všech nákladů utržila společnost čistý zisk v hodnotě 2,371 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou 83,402 miliard USD s vlastním kapitálem 19,285 miliard USD. Společnost zaměstnává 341.400 kmenových pracovníků.

Díky převzetí potravinářského řetězce Whole Foods Market, Inc. a plánům zaměřit se na trh s oděvy se stal titul společnosti Amazon.com, Inc. (NASDAQ-AMZN) velice atraktivním finančním nástrojem jak u soukromých investorů tak i nadnárodních investičních korporací, kdy podle makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze již v krátkodobém investičním horizontu očekávat růst ceny akcie a průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 1108,14 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.