cover

Společnost Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ-AMD) ve své tiskové zprávě zveřejnila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku, ve kterém zaznamenala v meziročním porovnání nárůst celkového obratu o 4,4%, a to na hodnotu 1,65 miliard USD. Společnosti se také podařilo v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku zvýšit provozní zisk o 26% na hodnotu 150 milionů USD. Čistý zisk společnosti vzrostl o 67,2% na 102 milionů USD. Toto zveřejnění velice úspěšných hospodářských výsledků za 3Q 2018 zaujalo soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií společnosti Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ-AMD), která od začátku letošního roku vzrostla o 101,17% a obchodního dne 6. listopadu 2018 o 3,92%  na hodnotu 20,68 USD za akcii.

Advanced Micro Devices (zkráceně AMD) je americká hardwarová společnost založená 1. května 1969 v Sunnyvale (Kalifornie) s působením na celosvětovém trhu. Společnost podniká v oblasti vývoje a prodeje procesorů, APU, GPU a čipsetů. Společnost také vlastní 8,6% podílu společnosti  Spansion, výrobce flash pamětí. Výroba produktů probíhá u externích dodavatelů: GPU vyrábí TSMC, CPU vyrábí společnost Global Foundries spolu se společností TSMC a čipsety vyrábí Global Foundries. Grafické karty si vyrábí každá společnost podle sebe. Největšími konkurenty společnosti AMD je zejména společnost Intel, která vyrábí zejména procesory a čipsety, a nVidia, která vyrábí zejména GPU. V roce 2011 byla AMD 2. největší společností zabývající se vývojem procesorů (hlavně x86 kompatibilní, ale nově též procesory ARM), grafických čipů a čipsetů.

Meziroční nárůst tržeb byl způsobený především díky silnému nárůstu prodejů stolních počítačů a mobilních zařízení s procesory AMD Ryzen. Společnost také aktuálně představila novou řadu procesorů AMD Ryzen a nejvýkonnější procesor Ryzen Thereadrippery. Společnost také zahájila začátkem čtvrtého čtvrtletí prodej grafické karty Radeon Pro V340, která dokáže zajistit nejnáročnější požadavky na vizualizaci ze strany datových center. Společnost Advanced Micro Devices (zkráceně AMD) také zveřejnila ve své tiskové zprávě odhady tržeb za čtvrté čtvrtletí letošního roku, ve kterém očekává příjmy okolo 1,45 miliardy USD s meziročním nárůstem okolo 8%.Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií právě společnosti Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ-AMD), která utržila za fiskální rok 2017 celkový obrat v hodnotě 5,33 miliard USD s provozním ziskem v hodnotě 204 milionů USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 43 milionů USD. Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 3,54 miliard USD s vlastním kapitálem 611 milionů USD a zaměstnává 8.900 kmenových pracovníků.

Akcie společnosti Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ-AMD) se aktuálně staly velice lákavé u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací pro nákup především díky zveřejněným hospodářským výsledkům za 3Q 2018, ve kterém společnost zvýšila čistý zisk o 67,2% na 102 milionů USD, dále zahájením prodejů nejvýkonnějšího procesoru Ryzen Thereadrippery a grafické karty Radeon Pro V340, ale také díky předpokládaným hospodářským výsledkům za čtvrté čtvrtletí  letošního roku, ve kterém společnost očekává meziroční nárůst tržeb okolo 8%. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie, kde byla průměrná cílová cena stanovena na hodnotu 23,87 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.