cover

Společnost Boeing Co. (NYSE-BA) představila brazilské vládě svůj plán, podle kterého by měla převzít 80-90% podíl ve  společnosti Embraer. Začátkem února 2018 o tom informoval brazilský zpravodajský žurnál Valor Economico. Podle aktuálních plánů, které společnost  Boeing Co. brazilské vládě představila, by americká společnost tímto způsobem převzala od společnosti Embraer komerční aktivity. Vojenská výroba by podle požadavků brazilské vlády i nadále zůstala pod dohledem společnosti Embraer. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily tak jejich zájem o akcie společnosti Boeing Co. (NYSE-BA), cena akcie NYSE-BA od začátku letošního roku k obchodnímu dni 21. února 2018 vzrostla o 19,48 % své předchozí ceny na aktuální hodnotu ve výši 352,37 USD za akcii.

Společnost Boeing Co. (NYSE-BA) společně se svými dceřinými společnostmi vyvíjí, vyrábí a prodává obchodní letadla a poskytuje související podpůrné služby pro komerční letecký průmysl po celém světě. Společnost také zkoumá, vyvíjí, vyrábí, upravuje a podporuje informace týkající se obranných systémů, včetně vojenských letadel, vrtulníků a kosmických a raketových systémů. Vyvíjí letadla komerčního segmentu, dále vyrábí a prodává obchodní letadla, kterým poskytuje související podpůrné služby. Zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou a modifikací vojenských letadel a naváděcích řídících systémů zbraní a modifikaci produktů a souvisejících služeb jako je elektronika, strategické rakety, obranné systémy a informační řešení. Společnost nabízí i finanční produkty a služby, např. operativní leasing, finanční leasing.

Společnost Boeing Co. (NYSE-BA) projevila zájem o brazilskou společnost Embraer již v prosinci loňského roku 2017. Společnost Embraer byla založena roku 1969 brazilským Ministerstvem letectví a její sídlo se nachází ve městě São José dos Campos. Společnost Embraer je letecký výrobce pocházející z Brazílie a je po Airbusu, Boeingu a Bombardier Aerospace čtvrtým největším výrobcem na světě.  Společnost Embraer je od roku 2006 plně soukromou společností, vláda v ní drží takzvanou zlatou akcii. Ta jí dává právo vetovat změny ve vlastnické struktuře a v programu vojenské výroby. Tento stav by podle nového návrhu společnosti Boeing Co. Zůstal zachován. Pokud vláda tento plán schválí, stala by se společnost Boeing Co. (NYSE-BA) největším světovým výrobcem letadel pro 70 až 130 pasažérů.

Společnosti Boeing Co. a Embraer už delší dobu spolupracují na některých projektech, například v oblasti bezpečnosti na ranvejích, na alternativních palivech pro trysková letadla, ale také na společném prodeji vojenských letounů Embraer KC-390. Společnost Boeing Co. (NYSE-BA) utržila za fiskální rok 2017 celkový obrat v hodnotě 93,392 miliard USD s provozním ziskem 10,278 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 8,197 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy ve výši 92,333 miliard USD s vlastním kapitálem 412 milionů USD. Společnost zaměstnává 147.683 kmenových pracovníků.

Společnost Boeing Co. (NYSE-BA) také vyplácí svým akcionářům již šestým rokem pravidelné kvartální dividendy. Dividendový výnos je aktuálně ve výši 1,94 % p.a a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 6,84 USD na akcii. Společnost je aktuálně velice atraktivní pro investory především díky tomu, že představila brazilské vládě svůj plán k získání 80-90%podílu na společnosti Embraer. Podle finančních stratégů tento krok s velkou pravděpodobností povede k růstu zisku společnost Boeing Co. (NYSE-BA), což se projeví i na výši budoucích dividend vyplácených akcionářům. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v střednědobém investičním horizontu pokračující růst ceny akcie NYSE-BA, průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 385,35 USD za akcii a v dlouhodobém investičním horizontu analytici predikují cenu této akcie ve výši až 450 USD za akcii.

 

 

 

Team analytiků FX Global.

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.