TEST
Společnost Citigroup Inc. rozšiřuje svoji působnost i do Saúdské Arábie - FXGlobal
cover

Společnost Citigroup Inc. rozšiřuje svoji působnost i do Saúdské Arábie

Společnost Citigroup Inc. (NYSE-C) obdržela dopis s rozhodnutím od úřadu pro kapitálový trh v Saúdské Arábii ohledně možného zahájení investiční bankovní činnosti v Saudské Arábii. Společnost Citigroup Inc. (NYSE-C) uspořádala v hlavním městě Saudské Arábii Rijádu svou inaugurační konferenci ohledně zahájení bankovní činnosti v Saudské Arábii. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily jejich zájem o tento akciový titul (NYSE-C). Cena akcie společnosti Citigroup Inc. (NYSE-C) v ročním porovnání vzrostla o 29,81 % za posledních 52.týdnů k obchodnímu dni 6. února 2018, kdy byla na hodnotě 74,82 USD za akcii a po globálním poklesu akciového trhu zaznamenala jednodenní nárůst o 2,12 %.

Společnost Citigroup Inc. (NYSE-C) patří v současné době mezi čtyři největší americké banky a poskytuje spotřebitelům, firmám, vládám a institucím širokou nabídku finančních produktů a služeb, včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry a správy majetkového portfolia. Společnost působí prostřednictvím dvou částí: Citicorp a Citi Holdings. Citicorp. Je globální bankou pro spotřebitele i podniky a prostřednictvím franchisingu se zaměřuje na poskytováním produktů a služeb zákazníkům a posílením globálních sítí. Citi Holdings poskytuje tradiční bankovní služby maloobchodním zákazníkům prostřednictvím retailového bankovnictví, včetně debetních a kreditních karet Citi značky a maloobchodních služeb. Společnost Citigroup Inc. (NYSE-C) má aktuálně přes 200 milionů klientských účtů a podniká ve více než 160 zemích světa.

Společnosti Citigroup Inc. (NYSE-C) ve své tiskové zprávě mimo jiné také uvedla, že „Saúdská Arábie je regionální ekonomický vůdce a strategicky důležitý kapitálový trh pro společnost. Společnost Citigroup Inc. (NYSE-C) také zveřejnila své hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2017, kde utržila ztrátu v celkové hodnotě 18 miliard USD. Za tento pokles může nový daňový zákon v USA ohledně snižování daní, který podepsal americký prezidentem Donald Trump. I přes toto snížení daní se banky a další velké americké korporace domnívají, že z dlouhodobého hlediska budou mít z nového zákona, který přinesl snížení daní, a dalších ustanovení prospěch. Na základě daňových úspor očekává společnost Citigroup Inc. v letošním roce návratnost hrubého kapitálu 10,5%, a v následujících letech 2019 až 2020 dokonce 12 % až 13 % hrubého kapitálu.  Společnosti Citigroup Inc. (NYSE-C) utržila za celý fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 69,87 miliard USD s provozním ziskem 21,47 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 14,91 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou na hodnotě 1,792 bilionu USD s vlastním kapitálem 225,1 miliard USD. Společnost zaměstnává 219.000 kmenových pracovníků.

Společnost Citigroup Inc. (NYSE-C) také vyplácí svým akcionářů již třetím rokem kvartální dividendu. Dividendový výnos je aktuálně 1,71 % p.a. a vlastní výše dividendy, schválená valnou hromadou společnosti je 1,28 USD na akcii. Tata akcie společnosti Citigroup Inc. (NYSE-C) je aktuálně velice atraktivní u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací především díky rozhodnutí úřadu Saudské Arábie ohledně možnosti zahájení investiční bankovní činnosti společnosti Citigroup Inc. (NYSE-C) v této zemi blízkovýchodní oblasti s výskytem celosvětových ložisek ropy.  Analytici makléřských společností a finanční stratégové investičních bank očekávají v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie a průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 83,00 USD za akcii.

 

Team analytiků FX Global.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.