cover

Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) oznámila hospodářské výsledky za čtvrtletí 2019. Provozní zisk naplnil očekávání světových analytiků, který vzrostl o 5% na hodnotu 8 miliard USD. Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) také nedávno dokončila akvizici Nigerské společnosti Chi Limited, která vyrábí a distribuuje ovocné džusy, ledového čaje, mléčné nápoje a vlastní své mlékárny pod značkou Hollandia a další produkty v kategoriích nápojů, mléčných výrobků a svačinek. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií právě společnosti Coca-Cola Company (NYSE-KO), která obchodního den 7. června 2019 zvýšila svou cenovou hodnotu o 0,18% na 51,49 USD za akcii.

Akciová společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) je globální výrobce a prodejce nealkoholických nápojů s více než 500 značkami u kterých figuruje jako přímý výrobce, nebo vlastník licence pro výrobu. Mezi nejznámější značky patří stejnojmenný nápoj Coca-Cola, vyráběná v různých variacích a distribuovaná doslova po celém světě. Společnost Coca-Cola byla založena před 131 lety, dne 8. května roku 1986 a od roku 1919 má sídlo ve městě Atlanta, ve státě Georgia na území USA. Coca Cola název vznikl ze dvou hlavních ingrediencí, a to z listů koky, která se pěstuje v Argentině , Bolívii , Kolumbii , Ekvádoru a Perua, a s ořechů koly, který obsahuje kofein a nachází se ve střední Africe. Recept společnosti Coca Cola zůstává obchodním tajemstvím. Ve všech svých pobočkách zaměstnává svých 62.600 kmenových pracovníků.

Globální nápojový gigant Coca-Cola Company (NYSE-KO) mimo jiné v prvním čtvrtletí 2019 bojoval s měnovými protivětry, které již velice dobře ustál a zaznamenal nárůst provozního zisku o 29% na hodnotu 2,336 miliardy USD. Čistý zisk v meziročním porovnání připsal 24% na 1,646 miliardy USD. Generální ředitel společnosti Coca-Cola Company (NYSE-KO) , James Quincey řekl: „Jsem spokojeni s našim silným ziskem a s jeho růstem. Naše výsledky dokazují pokrok v naší transformaci, jako společnosti zaměřené na spotřebitele s oblíbenými nápoji a silnou strategii s pokročilým obchodním systémem.“ Společnost také podle jeho slov vytváří již od začátku prvního čtvrtletí 2019 pevný základ, díky kterému společnost může využívat výhod dlouhodobých růstových příležitostí a přispět tak k udržení stabilní hodnoty akcie. Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) utržila za fiskální rok 2018 celkový obrat v hodnotě 31,856 miliard USD s provozním ziskem 8,700 miliard USD, po odečtení všech nákladů byl její čistý zisk 6,434 miliard USD. Celková aktiva společnosti jsou 83,21 miliard USD s vlastním kapitálem 16,98 miliard USD.

Společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) také vyplácí svým akcionářům atraktivní kvartální dividendy. Dividendový výnos je aktuálně 3,11 % p.a. a vlastní výše dividendy byla schválená valnou hromadou společnosti na hodnotu 1,60 USD na akcii. Aktuálně se také mohou akcionáři těšit na výplatu dividendy. Poslední den pro nákup akcií Coca-Cola Company (NYSE-KO) s využitím vyplacení dividendy, tak zvaný Ex-Dividend Date byl stanovený na 13. června 2019 a samotné vyplacení dividendy (Pay Date) bylo stanovené na 1. července 2019. Díky skutečnostem, kdy společnost Coca-Cola Company (NYSE-KO) zveřejnila hospodářské výsledky za 1Q 2019, ale také nedávno odkoupila společnost Chi Limited a zveřejnila datum pro vyplaceni atraktivní kvartální dividendy se stala akcie (NYSE-KO) velice žádaná u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací pro nákup, kde lze očekávat podle analytiků makléřských společností a finanční stratégů investičních bank v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie. Cílová cena s vysokým odhadem byla stanovena na hodnotu 56,00 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.