cover

Společnost eBay Inc (NASDAQ-EBAY) oznámila novou funkci „Zájmy“, která přizpůsobuje nákupní aplikaci pro iOS a Android osobním zájmům, koníčkům a stylu jejich uživatelů. Společnost ve veřejných médiích sdělila, že tato funkce je zaměřena na to, aby bylo pro spotřebitele jednodušší najít produkty, které daného člověka zajímají. Společnost eBay Inc (NASDAQ-EBAY) také aktivně využila možnosti zprostředkování globální reklamy prostřednictvím nadnárodní a velice známé společnosti Hilliard Lyonse. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily tak jejich zájem o akcie společnosti eBay Inc, kdy cena akcie (NASDAQ-EBAY) byla dne 1. Června 2018 na hodnotě 38,34 USD za akcii s jednodenním růstem o 1,64 %.

Společnost eBay Inc. (eBay) je nadnárodní obchodní společnost, která prostřednictvím svých internetových platforem po celém světě prostřednictvím e-commerce (interentových obchodních marketů). Sídlo společnosti se nachází v San Jose v Kalifornii v USA. Generální ředitel společnosti je Devin Wenig. Společnost zprostředkovává obchody na svých platformách pro své zákazníky, kteří nakupují a prodávají prostřednictvím internetového portálu www.eBay.com online. Mezi jeho Marketplace platformy patří také www.stubhub.com, který umožňuje rezervace v restauracích, nákupy vstupenek na koncerty a divadelní představení. Dále tato platforma nabízí také širokou kolekci internetových obchodních portálů, jako jsou mobile.de, Kijiji, Gumtree, Marktplaats, eBay a Inzerce. Společnost eBay založil v roce 1995 Pierre Omidyarv a stal se významným a úspěšným obchodníkem. V roce 1997 měla společnost 30 zaměstnanců, půl milionu uživatelů s výnosem ve Spojených státech 4,7 milionu USD.

Společnost pro veřejná média sdělila, že součástí funkce „Zájmy“ je dotazník, který se bude ptát zákazníků na různá témata, jako jsou oblíbené aktivity a styly. Podobně jako u aplikace Apple Music, můžete klepnout na bubliny s odpověďmi v nich. Tyto údaje budou sloužit k vygenerování věcí, které patří mezi oblíbené. Společnost eBay také zveřejnila ve své tiskové zprávě pro veřejná média, že má 171 milionů aktivních uživatelů po celém světě. Společnost eBay Inc v posledních měsících vyvíjí řadu vylepšení své mobilní aplikace včetně funkce pro čtení čárových kódů, která výrazně urychluje proces výpisu. Mezi všemi vylepšeními uživatelského rozhraní a přidáním funkcí společnost eBay Inc (NASDAQ-EBAY) plánuje rozšiřovat platební platformu Adyen a postupně zcela vyřadit PayPal.

Společnost eBay Inc (NASDAQ-EBAY) utržila za fiskální rok 2017 celkový obrat v hodnotě 9,567 miliardy USD s provozním ziskem v hodnotě 2,265 miliardy USD. Společnost disponuje svými celkovými aktivy v hodnotě 25,981 miliard USD s vlastním kapitálem 8,063 miliard USD. Společnost zaměstnává 14.100 kmenových pracovníků. Společnost eBay Inc (NASDAQ-EBAY) je v posledních letech vysoce efektivní v oblasti vlastních finančních prostředků, nárůstu tržeb, zvyšováním objemu uskutečněných odchodů a modernizací v oblasti zákaznických plateb, produktů a půjček pro drobné podnikatele. Tyto skutečnosti zaujaly jak soukromé investory, tak i nadnárodní investiční korporace, kdy lze podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank očekávat v krátkodobém až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie a byla stanovena průměrná cílová cena akcie na hodnotu 47,80 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.