TEST
Společnost Goldcorp Inc. zveřejnila hospodářské výsledky za 1Q 2018 - FXGlobal
cover

Společnost Goldcorp Inc.(NYSE-GG) překonala odhady světových analytiků, když zvýšila za první čtvrtletí 2018 v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku čistý zisk o 19,38% na hodnotu 271 milionů USD. Společnost také vykázala oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku vyšší provozní zisk o 11,11% v hodnotě 350 milionů USD. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií společnosti Goldcorp Inc., cena akcie NYSE-GG byla obchodního dne 4.června 2018 na hodnotě ve výši 14,03 USD za akcii s jednodenním růstem o 1,30 %.

Společnost Goldcorp Inc. (NYSE-GG) sídlí ve Vancouveru v Britské Kolumbii v Kanadě. Společnost byla založena před 24 lety roku 1994. Předsedou a ředitelem společnosti je Ian Tefler. Společnost vyrábí produkty ze zlata a zabývá se souvisejícími činnostmi, včetně průzkumu, těžby, zpracování a rekultivace. Mezi provozní aktiva společnosti Goldcorp Inc. patří čtyři místa v Kanadě, dvě v Mexiku a čtyři ve střední a jižní Americe. V roce 2014 byla společnost Goldcorp Inc. čtvrtou největší na světě ve výrobě zlata. V roce 2016 byla společnost zařazena mezi 100 nejlepších kanadských společností jako nejlepší zaměstnavatel.

Společnost Goldcorp Inc. (NYSE-GG) od začátku letošního roku 2018 zavedla vlastní program na zavedení udržitelných ročních efektivních výnosů společnosti ve výši 250 milionů USD do poloviny fiskálního roku. Společnost má aktuálně ve svém programu za první čtvrtletí 2018 našetřeno 210 milionů USD. Prezident a generální ředitel společnosti Goldcorp Inc. (NYSE-GG) David Garofalo řekl: „Naše operace opět přinesly cílové čtvrtletní výsledky, zatímco jsme se i nadále velmi dobře vezli na našich růstových projektech, které spolu s vynikajícími výsledky našeho portfolia nadále zvyšují důvěru v náš plán pro růst produkce a rezervy zlata o 20%.“ Společnost Goldcorp Inc. (NYSE-GG) utržila za fiskální rok 2017 celkový obrat v hodnotě 3,423 miliardy USD s provozním ziskem 1,211 miliardy USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 658 milionů USD. Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 21,5 miliard USD. Společnost zaměstnává 14.100 kmenových pracovníků.

Společnost Goldcorp Inc. (NYSE-GG) také vyplácí svým akcionářům pravidelné kvartální dividendy. Dividendový výnos je aktuálně 0,57 % p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 0,08 USD na akcii. Společnost Goldcorp Inc. (NYSE-GG) má také již známé datum pro vyplacení dividendy, takzvaný Ex-Dividend Date byl stanoven na 13. června 2018 a samotné vyplacení dividendy (Pay Date) bylo stanoveno na 22. června 2018. Akcie společnosti se staly velice žádané u investorů pro možnost otevření dlouhé pozice se spekulací na nárůst ceny především díky zveřejněným hospodářským výsledkům za 1 Q 2018, ale také díky aktuálně známému datu pro vyplácení dividendy. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie, kdy byla stanovena průměrná cílová cena akcie na hodnotu 18,87 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.