TEST
Společnost Goldman Sachs Group, Inc. zaujala investory - FXGlobal
cover

Cena akcie společnosti Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE-GS) v posledních několika obchodních dnech vykazuje korekci na akciovém trhu, v průběhu několika obchodních dnů se snížila cena akcie zhruba o 10%. Tento fakt zaujal investory díky předpovědi analytiků z Wall Street Journal, kteří předpovídají nárůst ceny této akcie především díky stanovenému datu pro vyplácení dividendy ale také díky nové spolupráci se společností Apple, Inc. v oblasti finančních produktů. K obchodnímu dni 28.2.2018 došlo k jednodenní změně ceny akcie společnosti Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE-GS). Která klesla o 1,59 % na aktuální hodnotu 262,93 USD za akcii.

Společnost Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE-GS) je americká nadnárodní finanční společnost, která se zabývá globálním investičním bankovnictvím, investičním managementem, cennými papíry a dalšími finančními službami, včetně správy aktiv, fúzí a akvizic, poradenství v oblasti primárního makléřství a upisování cenných papírů. Společnost Goldman Sachs Group, Inc. také ponzoruje fondy soukromého kapitálu, je tvůrcem trhu a je primárním prodejcem na americkém trhu cenných papírů. Goldman Sachs Group, Inc. rovněž vlastní GS Bank USA. Společnost Goldman Sachs Group, Inc. byla založena v roce 1869 a sídlí v New Yorku v USA. Společnost má další kanceláře v jiných mezinárodních finančních centrech ve vice než 30 zemích světa.

Wall Street Journal minulou středu 7. února 2018 informoval veřejnost, že společnost Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE-GS) aktuálně nabízí finanční služby zákazníkům nakupujícím produkty Apple. Kupující tak může uzavřít půjčku v hodnotě 1.000 USD například na nákup nového telefonu iPhone X a ušetří oproti platbě kreditní kartou, která je často méně výhodná z důvodu vysokých úroků. Společnost Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE-GS) utržila za celý fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 37,71 miliard USD s provozním ziskem 10,30 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 7,40 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy 860,1 miliard USD s vlastním kapitálem 86,89 miliard USD. Společnost zaměstnává 34.400 kmenových pracovníků.

Společnost Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE-GS) také vyplácí svým akcionářům pravidelné kvartální dividendy. Dividendový výnos je 1,14 % p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 3,00 USD na akcii. Akcie společnosti Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE-GS) je aktuálně velice oblíbená u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací především díky tomu, že si může zákazník společnosti Apple Inc. koupit jakékoliv zboží značky Apple prostřednictvím půjčky Goldman Sachs Group. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat již v krátkodobém investičním horizontu růst ceny akcie, průměrná cílová cena akcie společnosti Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE-GS) byla stanovena na hodnotu ve výši 265,12 USD za akcii.

 

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.