TEST
Společnost The Home Depot, Inc. kupuje Compact Power Equipment, Inc. - FXGlobal
cover

Společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) oznámila, že podepsala dohodu o koupi společnosti Compact Power Equipment, Inc., která je předním poskytovatele služeb, pronájmů a údržby zařízení, zejména na území Spojených států amerických. Celá transakce by měla být dokončena do konce letošního roku 2017. Tato skutečnost zaujala investory a zvýšila zájem o akcie společnosti The Home Depot, Inc. (HD-NYSE), kdy obchodního dne 22.srpna 2017 byla cena akcie NYSE-HD na hodnotě 149,91 USD za akcii s denním růstem o 0,48 % své ceny. Tento akciový titul NYSE-HD od začátku letošního roku 2017 připsal svým investorům hrubý profit z titulu růstu své ceny ve výši 11,81 % ceny.

The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) je předním prodejcem zboží pro domácí kutily v USA s více než 2.200 maloobchodními prodejnami. Společnost byla založena již před 39 lety, roku 1978, ve městě Marietta ve státě Georgia v USA. Společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) prodává stavební materiály, výrobky pro domácí kutily a výrobky pro zahradu. Společnost pomáhá svým zákazníkům specifickým poradenstvím ohledně využití a instalace svých produktů, jejichž cílem je také poskytnout zákazníkům komplexní služby. Díky širokým znalostem produktů jsou profesionálové z The Home Depot Inc. schopni odborně a profesionálně poradit svým zákazníkům. Vyjma běžných drobných zákazníků využívají služeb této společnosti The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) také profesionální zákazníci jako jsou profesionální restaurátoři, generální dodavatelé, opraváři, montéři a drobní podnikatelé.

Od roku 2009 je obchodní partnerem společnosti Home Depot společnost Compact Power Equipment, která v současné době poskytuje lehké stavební zařízení právě pro společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE), včetně pronájmů více než 1000 obchodů. Společnost rovněž poskytuje služby údržby zařízení na celostátní úrovni pro společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE). Tato dohoda o převzetí společnosti Compact Power Equipment je klíčová právě pro společnost The Home Depot, Inc. (HD-NYSE), pro navýšení svých zisků do budoucna. Tyto skutečnosti zaujaly investory a titul se stal velice oblíbeným pro nákup akcií (HD-NYSE). Společnost utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 88,51 miliard USD s provozním ziskem 11,77 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v celkové hodnotě 7,009 miliard USD. Celková aktiva společnosti The Home Depot, Inc. (HD-NYSE) jsou v hodnotě 41,97 miliard USD s vlastním kapitálem 6,316 miliard USD a společnost zaměstnává 385.000 kmenových pracovníků.

Společnost Home Depot Inc. (HD-NYSE) také vyplácí svým akcionářům již čtvrtým rokem pravidelnou, kvartální dividendu. Aktuální dividendový výnos je 2,37 %  p.a. a vlastní výše dividendy byla schválena valnou hromadou společnosti na hodnotu 3,56 USD na akcii. Díky podpisu dohody o koupi společnosti Compact Power Equipment, Inc., která je předním poskytovatele služeb, pronájmů a údržby zařízení v USA, se stal titul velice žádaný u soukromých investorů a nadnárodních korporací. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu očekávat růst ceny akcie, kdy průměrná cílová cena akcie byla stanovena na hodnotu 170 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.