TEST
Společnost IBM Corporation - FXGlobal
cover

Společnost International Business Machines Corporation (NYSE-IBM) zaznamenává nejvyšší prodeje v tomto posledním čtvrtletí roku 2017. Analytici společnosti International Business Machines Corporation očekávají za toto poslední čtvrtletí nárůst okolo 11% a to převážně díky silnému nárůstu tržeb v oblasti divize služeb a cybersecurity ochrany, které od 1. září 2017 dosáhly celkového obratu 8,8 miliard USD. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily zájem o akcie společnosti International Business Machines Corporation (NYSE-IBM), hodnota ceny akcie (NYSE-IBM) obchodního dne 24. listopadu 2017 byla na hodnotě 151,84 USD za akcii s denním růstem o 0,05 %.

Společnost International Business Machines Corporation (IBM) přezdívaná jako Big Blue  (Velká modrá), byla založena před 106 lety, dne 16. června 1911 v New Yourku a stala se předním světovým výrobcem v oboru informačních technologií. Mezi její hlavní činnosti patří v současnosti výroba a prodej počítačového softwaru, hardwaru a služeb. Dne 12. srpna 1981 byly společností IBM uvedeny na trh osobní počítače IBM PC kompatibilní (PC – Personal Computer), které konkurovaly v té době značkám Commodore, Atari, Apple a dalším. Počítače IBM PC se rychle staly nejrozšířenějším typem mikropočítačů dané doby na trhu spotřební elektroniky, a protože společnost International Business Machines Corporation (NYSE-IBM) zveřejnila technickou dokumentaci výrobních procesů jejich počítačů, tak ve velmi krátké době došlo k velmi rychlému nárůstu konkurenčních značek, které také začaly mikropočítače vyrábět. Úspěch počítačů společnosti International Business Machines Corporation (NYSE-IBM) byl způsoben především jejich nízkou cenou a vysokou mírou kompatibility. V roce 2007 společnost utržila rekordní celkový obrat v hodnotě 98,8 miliard USD s provozním ziskem v hodnotě 41,7 miliard USD.

Finanční ředitel společnosti International Business Machines Corporation (NYSE-IBM) Martin Schroeter pro veřejná média prohlásil, že od začátku tohoto roku se společnost zaměřila především na plnění požadavků svých zákazníků, společnost upravila svůj marketingový záměr nabídnout zákazníkovi maximální pohodlí a uživatelské ovládaní u svých produktů, tedy v oblasti počítačového softwaru, hardwaru a služeb. Společnost také pokračuje v inovacích a vývoji v nově vznikajících technologiích, jako je Blockchain (je speciální druh distribuované decentralizované databáze, která ukládá neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnějších stran, tak i ze stran samotných uzlů sítě).

Společnost International Business Machines Corporation (NYSE-IBM) utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 79,9 miliard USD s provozním ziskem 13,7 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnost vytvořila čistý zisk 11,9 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy 117,47 miliard USD s vlastním kapitálem 18,392 miliard USD. Společnost zaměstnává 380.000 kmenových pracovníků.

Společnost International Business Machines Corporation (NYSE-IBM) také pravidelně vyplácí svým akcionářům již sedmnáctým rokem atraktivní, kvartální dividendu. Dividendový výnos je aktuálně 3,95 % p.a.. a vlastní výše dividendy, schválená valnou hromadou společnosti je na hodnotě 6,00 USD na akcii.  Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém investičním horizontu růst ceny akcie a byla stanovena průměrná cílová cena na hodnotu 159,41 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.