TEST
Společnost Mattel, Inc. zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2018 - FXGlobal
cover

Společnost Mattel, Inc. (NASDAQ-MAT) se stala zajímavou akcií pro soukromé investory a nadnárodní investiční korporace, díky zveřejněným hospodářským výsledkům za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2018, kde zaznamenala silný nárůst tržeb. Společnost utržila za fiskální rok 2018 celkový obrat v hodnotě 4,51 miliard USD. Celkový obrat společnosti za čtvrté 2018 činil 1,52 miliardy USD, ve kterém mimo jiné zaznamenala meziroční nárůst o 12% z prodejů produktů Barbie®, který je pátým po sobě jdoucím rostoucím čtvrtletím v řadě. Společnost také zaznamenala nárůst tržeb v meziročním porovnání o 9% v odvětví hraček Hot Wheels®. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mattel, Ynon Kreiz uvedl: „Jsme na cestě s naší novou strategií a učinili jsme smysluplný krok směrem k obnově ziskovosti.“ Tyto nové skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií společnosti Mattel, Inc. (NASDAQ-MAT), která obchodního dne 7. února 2019 byla na hodnotě 12,36 USD za akcii.

Společnost Mattel Creations byla založena v roce 1945 panem Haroldem „Matt“ Matsonem a El Handlerem Liotem. Společnost zpočátku prodávala nábytek. Pan Matson brzy prodal svůj podíl společnosti panu Handlerovi a to hlavně kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu. V roce 1947 měla společnost svůj první hit, a to hračku, která se nazývala – ukulele „Uke A Doodle“. Společnost, jak ji aktuálně známe Mattel, Inc. byla založena o rok později v roce 1948 v Kalifornii v USA. Téhož roku společnost dostala aktuální název Mattel, Inc.. Společnost se stala v roce 1955 prvním celoročním sponzorem televizního seriálu Mickey Mouse Club. První panenka Barbie byla představena v roce 1959, která se stala nejprodávanější hračkou společnosti vůbec. Mattel, Inc. vyrábí a prodává celou řadu hraček po celém světě.

Předseda a generální ředitel společnosti Mattel, Inc., Ynon Kreiz řekl: „Výsledky našeho čtvrtého čtvrtletí ukazují smysluplný pokrok při realizaci naší strategie a výraznému zlepšení oproti loňskému roku, kdy se aktuálně zaměřujeme na posílení naší strategie v oblasti obnovení ziskovosti a opětovného nárůstu zisku v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu. Po třech silných po sobě jdoucích čtvrtích jsme na cestě k tomu, abychom se stali vysoce výkonnou společností, která vytváří dlouhodobé stabilní prostředí také pro naše akcionáře.“ Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií právě společnosti Mattel, Inc. (NASDAQ-MAT), která za fiskální rok 2018 utržila celkový obrat v hodnotě 4,51 miliard USD s provozním ziskem 1,795 miliardy USD a vytvořila čistý zisk ve výši 1,014 miliardy USD. Celková aktiva společnosti dosáhla 5,243 miliardy USD a vlastní kapitál přesáhl hodnotu 669,5 milionů USD. Společnost zaměstnává 25.800 kmenových pracovníků.

Společnost Mattel, Inc. (NASDAQ-MAT) také vyplácí svým akcionářům pravidelné kvartální atraktivní dividendy. Dividendový výnos je aktuálně 10,44% p.a. a vlastní výše dividendy byla schválená valnou hromadou společnosti na hodnotu 1,29 USD na akcii. Společnost Mattel, Inc. (NASDAQ-MAT) se hlavně proslavila po své nejúspěšnější hračce ukulele panenkou Barbie, kde skoro každá holčička v každé části světa chce vlastnit alespoň jednu hračku Barbie. Jak je již známo, tak společnost Mattel, Inc. (NASDAQ-MAT) se snaží naplnit sny každého malého zákazníka. Společnost se aktuálně stala velice atraktivní pro nákup akcií u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací především díky zveřejněným hospodářským výsledků za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2018 a nové strategii společnosti pro zvyšování ziskovosti. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie, kde byla stanovena průměrná cílová cena akcie na hodnotu 13,85 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.