TEST
Společnost McDonald´s očekává velké zvýšení tržeb - FXGlobal
cover

Společnost McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) již brzy oznámí své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2017. Tento ostře sledovaný den nastane 24. října 2017, kdy se očekává velký nárůst tržeb a to především díky udělení licenčního povolení pro zahájení provozu 390 franšízových restaurací McDonald´s v Malajsii a Singapuru. Společnost také zveřejnila datum pro vyplacení atraktivní dividendy. Tyto skutečnosti zaujaly investory pro nákup akcií společnosti McDonald´s Corporation (NYSE-MCD), cena akcie od začátku tohoto roku k obchodnímu dni 16. října 2017 vzrostla o 35,57 % na hodnotu 165,01 USD za akcii.

McDonald’s Corporation je společnost provozující jeden z největších světových řetězců rychlého občerstvení. Společnost byla založena v roce 1940 bratry McDonaldovými, kteří svůj první stánek otevřeli v Kalifornii. Rozmach společnosti však začal až v roce 1955, kdy ji převzal podnikatel Ray Kroc, který byl synem českých emigrantů. V roce 1960 byla firma přejmenována na McDonald’s Corporation. Hlavním artiklem McDonaldu  je hamburger.  Hamburger není jediným symbolem. Řetězec restaurací si vybudoval silnou a rozpoznatelnou značku, která je symbolem obchodního úspěchu. Část restaurací neprovozuje firma přímo, ale poskytuje vlastníkům jednotlivých restaurací formou franšízingu, což je právo provozovat svou živnost pod jménem McDonald’s. McDonald’s zabezpečuje a kontroluje úroveň jednotlivých restaurací a organizuje jejich společnou marketingovou politiku a zásobování. Společnost McDonald McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) provozuje více než 36.520 restaurací ve více než 120 zemích. Přibližně 30080 McDonaldů  jsou franšízy a více než 6444 restaurací patří a provozuje společností McDonalds. Společnost zaměstnává 375.000 kmenových pracovníků.

Společnost McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) již na začátku tohoto roku prohlásila ve veřejném prohlášení, že mění svou podnikatelskou strategii v oblasti ještě lepší nabídky služeb pro zákazníky, ale také rozšířením nabídky svých pokrmů a možnosti si vytvořit objednávku prostřednictvím mobilní obsluhy přes chytrý telefon, kde také společnost vynaložila přes 1,7 miliardy USD na podporu a realizaci svého nového projektu. Společnost McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) také díky svému 50 letému výročí nabídky hamburgeru Big Mac vytvořila nové druhy Big Maců a dalších pokrmů. Společnost utržila za fiskální rok 2016 obrat v hodnotě 24,622 miliard USD s celkovým provozní ziskem 7.745 miliard USD a vytvořila o 3,5% vyšší čistý zisk než minulý fiskální rok a to 4,686 miliard USD. Celková aktiva společnosti dosáhly 31,024 miliard USD s vlastním kapitálem přesahujícím částku 2,2043 miliard USD.

Mimo to společnost McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) vyplácí již od roku 1977 tedy 40. rokem svým akcionářům pravidelnou atraktivní kvartální dividendu, výše dividendy odsouhlasená valnou hromadou společnosti je na hodnotě 4,04 USD na akcii. Aktuální dividendový výnos činí 2,45% p.a.. Společnost nedávno také zveřejnila datum Ex-Dividend Date (poslední obchodní den s nárokem na vyplacení dividendy), který bude dne 30. listopadu 2017 a Pay Date (datum vyplacení dividendy), který byl stanoven na 15. prosince tohoto roku. Díky dobře nasměrované nové marketingové strategii, očekávanému oznámení svých hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí 2017 a zveřejnění data pro vyplacení atraktivní dividendy se stal titul velice žádaným pro otevření dlouhé pozice této akcie jak u soukromých podnikatelů, tak i u nadnárodních investičních korporací. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie, kdy průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 171,62 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.