TEST
Společnost McDonald´s plánuje v Číně otevřít až 4.500 restaurací - FXGlobal
cover

Společnost McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) oznámila své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí tohoto roku 2017, ve kterém vykázala nárůst tržeb o 6 % ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku. Toto třetí čtvrtletí 2017 pozitivně ovlivnilo nedávné zahájení provozu 390 franšízových restaurací McDonald´s v Malajsii a Singapuru. Společnost McDonald´s Corporation také uvedla ve své veřejné zprávě pro média silný nárůst prodejů ve Spojených státech, v Kanadě, Británii a Číně. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily tak jejich zájem o akcie společnosti McDonald´s Corporation (NYSE-MCD), kdy cena akcie od začátku roku 2017 vzrostla o 41,28 % a obchodního dne 30.11.2017 byla na hodnotě ve výši 171,97 USD za akcii s denním růstem o 1,51 %.

McDonald’s Corporation je společnost provozující jeden z největších světových řetězců rychlého občerstvení. Společnost byla založena v roce 1940 bratry McDonaldovými, kteří svůj první stánek otevřeli v Kalifornii. Rozmach společnosti však začal až v roce 1955, kdy ji převzal podnikatel Ray Kroc, který byl synem českých emigrantů. V roce 1960 byla firma přejmenována na McDonald’s Corporation. Hlavním artiklem McDonaldu je hamburger. Hamburger není jediným symbolem. Řetězec restaurací si vybudoval silnou a rozpoznatelnou značku, která je symbolem obchodního úspěchu. Část restaurací neprovozuje firma přímo, ale poskytuje vlastníkům jednotlivých restaurací formou franšízingu, což je právo provozovat svou živnost pod jménem McDonald’s. McDonald’s zabezpečuje a kontroluje úroveň jednotlivých restaurací a organizuje jejich společnou marketingovou politiku a zásobování. Společnost McDonald McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) provozuje více než 36.520 restaurací ve více než 120 zemích. Přibližně 30080 McDonaldů jsou franšízy a více než 6444 restaurací patří a provozuje společností McDonalds. Společnost zaměstnává 375.000 kmenových pracovníků.

Toto je druhé po sobě jdou čtvrtletí pro společnost McDonald´s Corporation (NYSE-MCD), ve kterém dokázala společnost úspěšně přilákat své zákazníky k prémiovým výrobkům s vysokou marží. Navíc pomocí nové aplikace, která vytváří cílené nabídky prostřednictvím chytrých mobilních telefonů, si tento nárůst tržeb společnost ještě zvýšila. Po úspěšném dokončení nákupu a nabytí vlastnictví restaurací v Číně a Hongkongu má nyní společnost 91% franšízových restaurací a franšízová marže společnosti aktuálně představuje více než 80% celkových restauračních marží. Hurikány Harvey a Irma zřejmě nemají žádný významný dopad na finanční výsledky společnosti ve třetím čtvrtletí roku 2017. Podnikatelským plánem společnosti McDonald´s Corporation je do roku 2022 zdvojnásobit počet svých restaurací v pevninské Číně a to na 4.500 restaurací McDonald’s.

Společnost utržila za fiskální rok 2016 obrat v hodnotě 24,622 miliard USD s celkovým provozní ziskem 7.745 miliard USD a vytvořila o 3,5% vyšší čistý zisk než minulý fiskální rok, a to 4,686 miliard USD. Celková aktiva společnosti dosáhly 31,024 miliard USD s vlastním kapitálem přesahujícím částku 2,2043 miliard USD.  Společnost McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) chce také do konce letošního roku spustit systém mobilních objednávek ve 20.000 restauracích. Mimo to společnost McDonald´s Corporation (NYSE-MCD) také vyplácí již od roku 1977, tedy 40. rokem, svým akcionářům pravidelnou atraktivní, kvartální dividendu, aktuální výše dividendy odsouhlasená valnou hromadou společnosti je na hodnotě 4,04 USD na akcii a aktuální dividendový výnos je 2,35 % p.a.  Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém investičním horizontu růst ceny akcie a průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 175,86 USD za akcii.

 

Team analytického oddělení FX Global

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.