TEST
Společnost Merck vyrábí lék proti rakovině - FXGlobal
cover

Akcie společnosti Merck & Company, Inc. (NYSE-MRK) se staly aktuálně velice lákavé pro investory díky léku Keytruda, který je účinný při léčbě rakoviny plic. Společnost Merck & Company, Inc. se stala díky patentovanému léku Keytruda velice oblíbená nejen u zdravotnických společností, ale také u investorů pro nákup akcií. Společnost má patenty na své léky chráněné do roku 2028. Mezi hlavní kategorie produktů společnosti Merck patří léky proti diabetu a rakovině, stejně jako vakcíny a ambulanční akutní péče. Mezi nejprodávanější produkty společnosti Merck & Company, Inc. patří lék Januvia (léčba cukrovky), Keytruda (lék proti rakovině), Zetia a Remicade. Společnost v loňském roce zaznamenala nárůst tržeb především u svých 12 hlavních léků, které se podílely z 53% na celkovém obratu v roce 2017. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily jejich zájem o akcie (NYSE-MRK), které obchodního dne 13. dubna 2018 dosáhly na veřejném akciovém trhu hodnoty 57,17 USD za akcii s jednodenním nárůstem o 0,76 % své předchozí ceny.

Společnost Merck & Company, Inc. (NYSE-MRK) byla založena již před 127 lety, roku 1891. Její sídlo se nachází v Kenilworthu, v New Jersey v USA. Generálním ředitelem, prezidentem a ředitelem společnosti je Kenneth C. Frazier. Společnost Merck & Company, Inc.  nabízí zdravotní řešení prostřednictvím svých léků na předpis, vakcín, biologických terapií a produktů pro zdraví zvířat. Společnost provozuje tyto segmenty-farmaceutický průmysl, segment zdravotní péče pro zvířata, zdravotnické služby. Farmaceutický segment společnosti zahrnuje léky a vakcíny pro lidské zdraví, které jsou uváděny na trh buď přímo společností nebo prostřednictvím společných podniků. Farmaceutické přípravky pro lidské zdraví zahrnují terapeutické a preventivní prostředky, které jsou obvykle prodávány na lékařský předpis k léčbě lidských poruch. Společnost prodává své farmaceutické výrobky pro lidské zdraví především velkoobchodníkům a maloobchodníkům, nemocnicím, vládním agenturám a poskytovatelům zdravotní péče, jako jsou zdravotnické organizace, lékárny a další instituce.

Lék Keytruda, který vyvinula společnosti Merck & Company, Inc. (NYSE-MRK), se ukázal jako jeden z nejúspěšnějších léků současnosti v léčbě mnoha typů rakoviny a významnou mírou přispěl k léčbě karcinomu plic. Na této vlně úspěchu se aktuálně společnost Merck & Company, Inc. (NYSE-MRK) veze. Společnost v letošním roce investovala 18% svých tržeb, který utržila za fiskální rok 2017, do výzkumu a vývoje vakcín inovativní zdravotní péče. Společnost Merck & Company, Inc. si díky tomuto kroku chce udržet vedoucí pozici v letošním roce a dalších letech, kdy chce těžit s rostoucí poptávky léků v oblasti onkologické léčby. Společnost také v letošním roce učinila rozsáhlou restrukturalizaci a změny uvnitř společnosti s cílem snížit dlouhodobé náklady. Společnosti Merck & Company, Inc. se mimo jiné chystá v příštích pěti letech investovat sumu 8 miliard USD do amerických kapitálových projektů, což znamená pro společnost v příštích letech další možnost nárůstu tržeb.

Společnost Merck & Company, Inc. (NYSE-MRK) za fiskální rok 2017 utržila celkový obrat v hodnotě 40,122 miliard USD s provozním ziskem 6,521 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 2,394 miliard USD. Společnost disponuje svými celkovými aktivy v hodnotě 87,872 miliard USD a vlastním kapitálem 34,569 miliard USD. Společnost zaměstnává 69.000 kmenových pracovníků.

Společnost Merck & Company, Inc. (NYSE-MRK) také vyplácí svým akcionářům pravidelné atraktivní kvartální dividendy, kdy je aktuálně dividendový výnos 3,36 % p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 1,92 USD na akcii. Společnost Merck & Company, Inc. očekává v tomto roce 2018 nárůst tržeb v rozmezí 41,2 až 42,7 miliardy USD, což by znamenalo nárůst oproti loňskému roku o 7,2%. Analytici předpokládají nárůst tržeb společnosti Merck & Company, Inc. (NYSE-MRK) v letošním roce 2018, kdy lze očekávat podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie a byla stanovena průměrná cílová cena akcie NYSE-MRK na hodnotu 67,09 USD za akcii.

 

 

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.