cover

Společnost Microsoft Corporation (NASDAQ-MSFT) ve druhém čtvrtletí 2019 překonala odhady světových analytiků, když dokázala oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku zvýšit celkový obrat o 12,3% na 32,471 miliardy USD. Čistý zisk společnosti meziročně zaznamenal nárůst o 33,6% na 8,420 miliard USD. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií právě společnosti Microsoft Corporation, která svou velikostí a rostoucím obratem překonala odhady světových analytiků hned pět krát. Společnost udělala veliké kroky směrem ke svým vysokým, stanoveným cílům v oblasti rozšíření svých internetových služeb pro svůj operační systém  Windows 10. Cena akcie společnosti Microsoft Corporation (NASDAQ-MSFT) obchodního dne 25. února 2019 vzrostla o 0,56% na hodnotu 111,59 USD za akcii.

Společnost Microsoft Corporation (NASDAQ-MSFT) je americká akciová nadnárodní společnost se sídlem v Redmondu ve státě Washington, která byla založena panem Billem Gatesem dne 4. dubna roku 1975. Microsoft Corporation je technologická společnost, která vyvíjí, vyrábí a podporuje řadu softwarových produktů, služeb a zařízení. Mezi její produkty patří aktuálně operační systém Windows 10,  aplikace pro office využití,  serverové aplikace,  aplikace pro business řešení, dále vyvíjí nástroje pro vývoj softwaru, videoher a školení, certifikace počítačových systémů a software pro vývojáře. Rovněž navrhuje, vyrábí a prodává zařízení, včetně osobních počítačů, tabletů, herních konzolí a zábavných chytrých telefonů.  Společnost  nabízí celou řadu služeb, včetně řešení cloud-based, které poskytují zákazníkům software a poradenský software.

Společnost Microsoft Corporation (NASDAQ-MSFT) také prozradila své odhady pro celý rok 2019, ve kterém očekává nárůst tržeb o 8%. Největší přínos na nárůstu držeb by měla mít internetová platforma Microsoft Azure a balíčky Microsoft 365 Business a herní sekce. Tento trend společnost očekává na základě hospodářským výsledkům z roku 2018, ve kterém meziročně zaznamenala silný nárůst tržeb právě u platformy Microsoft Azure, a to o 85%, v Byznys platformě Microsoft Dynamics 365 o 56 %, v Microsoft Office 365 o 36%, v sociální síti LinkedIn o 34%, ale také v herní sekci o 38%. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní invenční korporace pro nákup akcií společnosti Microsoft Corporation (NASDAQ-MSFT), která za fiskální rok 2018 utržila celkový obrat v hodnotě 110,360 miliard USD s provozním ziskem 35,058 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 30,267 miliard USD. Celková aktiva společnosti dosáhly 258,848 miliard USD s vlastním kapitálem 82,718 miliard USD. V současné době společnost zaměstnává 131.300 kmenových pracovníků.

Společnost Microsoft Corporation také pravidelně vyplácí svým akcionářům pravidelné kvartálních dividendy. Aktuálně je dividendový výnos 1,65 % p.a. a vlastní výše dividendy byla schválená valnou hromadou společnosti na částku 1,84 USD na akcii. Titul společnosti Microsoft Corporation (NASDAQ-MSFT) je aktuálně velice žádaný u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací pro nákup akcii především díky zveřejněným hospodářským výsledkům za 2Q 2019, ale také díky výhledu společnosti pro celý rok 2019. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie. Průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 125,45 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.