cover

Společnost Nike, Inc. (NYSE-NKE) se stala aktuálně velice oblíbenou a lákavou u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací pro nákup akcií díky uzavření obchodního partnerství se čtrnácti týmy, které tvoří mimo jiné 28 nejlepších fotbalistek světa. Společnost také nedávno zveřejnila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2019, které dopadly nad očekávání světových analytiků. Celkové tržby se v meziročním porovnání zvýšily o 10,87% na celkových 9,61 miliard USD. Na domovském severoamerickém trhu se tržby zvýšily o 7 % na 3,81 miliard USD a v Číně dokonce vzrostly tržby o 19 % na 1,59 miliard USD. Samotná akcie společnosti Nike, Inc. (NYSE-NKE) obchodního dne 17. května 2019 byla na hodnotě 84,28 USD za akcii.

Společnost Nike, Inc. (NYSE-NKE) založili dne 25. ledna roku 1964 pan Bill Bowerman a Phil Knight. Generální ředitel a předseda společnosti Nike, Inc. je pan Mark Parker. Sídlo společnosti se nachází ve Washington Country ve státě Oregon v USA. Společnost se zabývá vývojem, marketingem a prodejem sportovní obuvi, oděvů, dalšího sportovního vybavení, příslušenství a služeb. Mezi provozní segmenty společnosti patří Severní Amerika, západní Evropa, střední a východní Evropa, Čína a Japonsko. Mezi její portfoliové značky patří Nike, Jordan Brand, Hurley a Converse. Od 31. května 2016 se společnost výhradně zaměřuje svoji nabídkou na produkty značky Nike v devíti kategoriích. A to na běh, basketbal, dále značka Jordan, v kategorii fotbalové obuvi, pánské sportovní obuvi, dámské sportovní obuvi a na akční sporty a její produkty sportovního životního stylu, jako je Golf. Dále zahrnuje sortiment produktů pro sporty baseball a americký fotbal. Společnost Nike také prodává výrobky určené pro děti, ale i pro ostatní sportovní a rekreační účely, jako je kriket, lakros, tenis, volejbal, pěší turistika a outdoorové aktivity. Společnost Nike prodává široký sortiment produktů a má široký obchodní rozsah v sortimentech, které jsou plné sportovního vybavení a doplňků.

Společnost Nike, Inc. (NYSE-NKE) také zaznamenala nárůst čistého zisku, a to na 1,101 miliard USD. Společnosti se také daří prostřednictvím sportovních kampaní a hvězd vytvářet efektivní reklamu v oblasti nových sportovních produktů, kdy se také mimo jiné od začátku letošního roku nově zaměřuje na specifickou pružnost oděvu při pohybu jednotlivých částí těla, aby zajistila správnou pružnost oděvu v každém pohybu. Společnost Nike, Inc. (NYSE-NKE) za fiskální rok 2018 zaznamenala nárůst celkového obratu o +6% na hodnotu 36,4 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 1,9 miliard USD. Celková aktiva společnosti dosáhla 23,26 miliard USD s vlastním kapitálem 12,41 miliard USD. Společnost zaměstnává 74.400 kmenových pracovníků.

Společnost Nike, Inc. (NYSE-NKE) také vyplácí svým akcionářům pravidelné, kvartální dividendy. Dividendový výnos je aktuálně 1,06% p.a. a vlastní výše dividendy byla schválena valnou hromadou společnosti na hodnotu 0,88 USD na akcii. Aktuálně se také mohou akcionáři těšit na výplatu dividendy. Poslední den pro nákup akcií Nike, Inc. (NYSE-NKE) s využitím vyplacení dividendy, tak zvaný Ex-Dividend Date byl stanovený na 31. května 2019 a samotné vyplacení dividendy (Pay Date) bylo stanovené na 1. července 2019. Akcie společnosti Nike, Inc. (NYSE-NKE) se staly aktuálně velice atraktivní pro nákup u soukromých investorů a nadnárodních investičních korporací díky skutečnostem, kdy společnost zaznamenala ve třetím čtvrtletí 2019 meziroční nárůst celkového obratu o 10,87% na hodnotu 9,61 miliard USD, a nárůst čistého zisku na 1,101 miliard USD, ale také díky aktuálně známému dni pro vyplacení kvartální dividendy. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie (NYSE-NKE). Průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 90,80 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.