TEST
Společnost Nokia Corporation uzavřela partnerství se společností Spark New Zealand - FXGlobal
cover

Již před nějakou dobou společnost Nokia Corporation (NYSE-NOK) uvedla, že vyvíjí revoluční internetovou sít 5G. společnost aktuálně pro realizaci tohoto nejrychlejšího mobilního internetu uzavřela partnerství s jednou z největších telekomunikačních společností Nového Zélandu, a to se společnostÍ Spark New Zealand. Tato dohoda mezi společnostmi Nokia Corporation (NYSE-NOK) a Spark New Zealand ohledně zavedení nejrychlejšího mobilního internetu na Novém Zélandu byla stanovena na tři roky a bude používat routery Nokia 7250 Interconnect Router R6 (router představuje terabitovou kapacitu a vysokou hustotu portů a širokou škálu možností propojitelnosti).  Tyto skutečnosti pak následně způsobily zvýšený zájem investorů o akcie této společnosti (NYSE-NOK), jejichž cena od začátku tohoto roku vzrostla o 32,85 % ceny a obchodního dne 21. června 2017 byla na hodnotě 6,39 USD za akcii s denním růstem o 0,31 % své ceny.

Společnost Nokia Corporation (NYSE-NOK) byla založena v roce 1865 Fredrikem Idestamem a sídlí ve finském městě Espoo. Společnost začínala podnikat ve výrobě papíru. Později začala vyrábět i gumárenské výrobky. Po druhé světové válce rozšířila svou výrobu o telefonní a telegrafní kabely. V 70. letech minulého století pronikla na trhy telekomunikační elektroniky. Svou podnikatelskou činnost v gumárenské divizi ukončila až na konci 20. století. Název značky vznikl podle řeky Nokianvirta v jihozápadním Finsku, na jejím břehu postavil roku 1865 zakladatel Fredrik Idestam mlýn na dřevní buničinu, kde začal vyrábět již zmíněný papír.

Divize společnosti Nokia je největším světovým producentem infrastruktury pro telekomunikační sítě.  Společnost hrála do roku 2014 velkou roli ve finské ekonomice, přičemž byla největší finskou společností. Podíl společnosti Nokia na finském HDP dosahoval až 4 % a společnost zajišťovala skoro čtvrtinu finského exportu.  Od roku 2006 byl její obrat vyšší než celý státní rozpočet Finska. Nokia byla v letech 1998–2011 největším světovým výrobcem mobilních telefonů. V roce 2011 však do čela firmy nastoupil bývalý vysoký představitel Microsoftu Stephen Elop, který mobilní divizi firmy v roce 2014 odprodal Microsoftu hluboce pod její skutečnou cenou. Nokia však provedla restrukturalizaci a v roce 2016 se s výrobou smartphonů vrátila.

Společnost Nokia Corporation (NYSE-NOK) také nedávno uvedla, že se chystá do konce tohoto roku 2017 zavést a rozšířit svou novou technologii  5G, která výrazným způsobem umožní operátorům dramaticky zvýšit jejich rychlost a výkon v internetové sítí v přenosu dat. Společnost tak již zaklepala na dveře a ty se ji aktuálně otevřely na Novém Zélandu u telekomunikační společnosti Spark New Zealand a to tak, že zde již dochází k  realizaci této sítě 5G a k maximálnímu využití rozvinutých technologií s maximální možnou rychlostí mobilního připojení, které výrazně zvýší využití a pohodlí uživatelům. Tento vývoj a zavedení sítě 5G nepřichází náhodou, ale počítá i s využitím adaptivního přenosu a rychlosti dat v daných oblastech, a to podle toho, kde uživatelé v danou dobu využívají větší objemy dat stahování a naopak nižší (dostačující), které stačí například pro základní zobrazení aktualit NA internetu na mobilních zařízeních. Zařízení – Stanice AirScale, kterou společnost Nokia Corporation (NYSE-NOK) vylepšila a která jim nabízí tuto rychlost 5G , také snižuje provozní náklady vysílací stanice  o 40% a také díky novému modernímu hardwaru a softwarovým funkcím snižuje spotřebu energie s přenosu dat u mobilních zařízení o 50%.

Společnosti Nokia Corporation (NYSE-NOK) utržila za fiskální rok 2016 celkový obrat v hodnotě 44,90 miliard EUR. Celková aktiva společnosti dosáhla 20,975 miliard EUR s vlastním kapitálem 22,975 miliard EUR. V současné době společnost zaměstnává 101.787 kmenových pracovníků. Společnost  Nokia Corp ((NYSE-NOK) také vyplácí svým akcionářům atraktivní, roční dividendu, kdy aktuální dividendový výnos představuje 2,97 % p.a.. Výše vlastní dividendy schválená valnou hromadou společnosti je ve výši 0,19 USD na akcii. Díky tomu, že společnost Nokia Corporation (NYSE-NOK) uzavřela partnerství se společností Spark New Zealand pro zavedení nejrychlejšího mobilního internetu na světě, se stal akciový titul společnosti velice atraktivní pro soukromé investory i velké nadnárodní finanční korporace. Podle analytiků makléřských společnosti a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v dlouhodobém investičním horizontu růst ceny akcie, kdy průměrná cílová cena tohoto akciového titulu (NYSE-NOK) byla stanovena na hodnotu 8,07 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.