cover

Společnost Paypal Holdings, Inc. (NASDAQ-PYPL) zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2017, které vykazují plný růstový  trend především díky pokračujícímu rozšiřování počtu aktivních účtů uživatelů a zvyšujícímu se počtu plateb uskutečněných prostřednictvím mobilních zařízení v platebním prostředí společnosti Paypal Holdings, Inc. (NASDAQ-PYPL). Finanční ředitel společnosti Jim Magats v tiskové zprávě společnosti prohlásil, že společnost rozšiřuje své partnerské podnikání se společnosti Visa Inc. do asijsko-pacifické oblasti. Spolupráce umožní uživatelům PayPal a Visa karet zvolit si nejpohodlnější způsob placení.  Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily tak jejich zájem o akcie (NASDAQ-PYPL), kdy cena akcie obchodního dne 6. Června 2017 byla na hodnotě 53,40 USD za akcii a tento akciový titul od začátku roku 2017 zaznamenal růst o 35,29 % své ceny.

Společnost Paypal Holdings, Inc. (NASDAQ-PYPL)  byla založena v prosinci roku 1998 a její sídlo je v San Jose, v Kalifornii. Společnost nabízí a umožňuje digitální a mobilní formu internetové platby ve prospěch spotřebitelů a obchodníků po celém světě. PayPal je internetový platební systém, který umožňuje přesuny peněz mezi účty PayPalu, které jsou identifikovány e-mailovými adresami. Každý účet je propojen s jednou nebo více platebními kartami. Platební karta (např. VISA nebo MasterCard) musí mít povolené internetové platby. Společnost umožňuje podnikům všech velikostí přijímat platby od obchodníka z webových stránek, ale také z mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety.  Spotřebitel může financovat nákup prostřednictvím bankovního účtu, úvěrového účtu PayPal a také kreditní či debetní kartou. Finanční produkty společnosti PayPal jako jsou Venmo a Xoom umožňují přátelům a rodinám převody finančních prostředků mezi sebou, včetně plateb do zahraničí.

Společnost Paypal Holdings, Inc. (NASDAQ-PYPL) pokračuje v rozšiřování počtu aktivních uživatelů a počtu plateb uskutečněných prostřednictvím mobilních zařízení. Firma sleduje strategii expanze prostřednictvím akvizice inovativních služeb, jako je Tio Networks. Společnost se také domnívá, že tento vývoj je kladným faktorem v budoucím  růstu tržeb ve střednědobém horizontu. Cílem společnosti je také aktivně podporovat zvyšující se frekvenci používání internetových plateb a zároveň snížit počet stížností od zákazníků, řekl finanční ředitel společnosti PayPal Holdings, Inc. Jim Magats. Společnosti také vzrostl počet nových aktivních účtů, a to o 11% na celkem 192 milionů.

Společnosti Paypal Holdings, Inc. (NASDAQ-PYPL) za fiskální rok 2016 utržila celkový obrat v hodnotě 10,842 miliard USD s provozním ziskem 1,586 miliard USD. Po odečtení veškerých nákladů společnost utržila čistý zisk v hodnotě 1,401 miliard USD.  Celková aktiva společnosti jsou 33,1 miliard USD s vlastním kapitálem 14,71 miliard USD. Společnost zaměstnává 18.100 kmenových pracovníků. Pozitivní finanční výsledky společnosti v prvním čtvrtletí tohoto roku 2017 především díky pokračujícímu se rozšiřování počtu aktivních účtů uživatelů spolu s počtem plateb uskutečněných prostřednictvím mobilních zařízení v platebním prostředí společnosti Paypal Holdings, Inc. (NASDAQ-PYPL) dokazují, že akcie NASDAQ-PYPL je pro investory vysoce atraktivní.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.