TEST
Společnost T-Mobile US, Inc. do dvou let spustí mobilní sít 5G - FXGlobal
cover

Společnost T-Mobile US, Inc. (NASDAQ-TMUS) počítá se spuštěním plné verze první mobilní sítě 5G v roce 2020. Společnost v současnosti upravuje své stávající vysílače, aby byly schopny přechodu na technologii 5G. Tyto skutečnosti uvedlo představenstvo pro technologie a inovace společnosti Deutsche Telekom na veletrhu MWC (2018 Mobile World Congress). Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace, cena akcie společnosti T-Mobile US, Inc. (NASDAQ-TMUS) k obchodnímu dni 20.března 2018 byla na hodnotě 62,78 USD za akcii.

Společnost T-Mobile US, Inc., je provozovatelem mobilních bezdrátových sítí, jejíž majoritním akcionářem je německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom (DT). Ústředí společnosti T-Mobile US, Inc. (NASDAQ-TMUS) se nachází ve městě Bellevue, ve státě Washington v USA. Společnost T-Mobile US, Inc. je třetí největší bezdrátový operátor ve Spojených státech, který má 72,6 milionů zákazníků. Společnost T-Mobile US byla založena pod názvem VoiceStream Wireless PCS v roce 1994 jako dceřiná společnost mateřské společnosti Western Wireless Corporation. Společnost VoiceStream Wireless 3. května roku 1999 koupila společnost Deutsche Telekom AG za 35 miliard USD. V červenci roku 2002 se společnost VoiceStream Wireless přejmenovala na T-Mobile USA, Inc.. V roce 2013 byla činnost mateřské společnosti Western Wireless Corporation a dceřiné společnosti VoiceStream Wireless ukončena a veškerá aktiva a kapitál byly převedeny na novou společnost s aktuálním názvem T-Mobile US, Inc.

Tyto nejvýkonnější sítě současnosti 5G postupně nahradí současnou technologii LTE. Ta například v České republice pokrývá více než 96%. Společnost v zemích, kde působí, postupně opouští technologie GSM a 3G a přechází na technologii LTE, které nabízí nejen rychlý internet, ale také hlasové služby. Technologie 5G má nabídnout ještě výrazně vyšší rychlost než dosavadní LTE a to za nižší cenu. Zatímco u LTE se hovoří maximálně o stovkách megabitů za sekundu, technologie 5G slibuje připojení o rychlosti až 20 gigabitů za sekundu a odezvu sníženou na jednotky milisekund. Společnost Deutsche Telekom AG by měla zároveň pokračovat v rozšiřování své optické vysokorychlostní sítě. Loni v Německu společnost položila 40.000 kilometrů sítě. Celkově tak disponuje v Evropě sítí 700.000 kilometrů a letos plánuje další desítky tisíc. Loňské investice v Evropě přesáhly 7 miliard EUR.

Společnost T-Mobile US, Inc. (NASDAQ-TMUS) utržila za fiskální rok 2017 celkový obrat v hodnotě 40,6 miliard USD s provozním ziskem 4,89 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 4,54 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 70,56 miliard USD s vlastním kapitálem 22,56 miliard USD. Společnost zaměstnává 51.000 kmenových pracovníků. Společnost T-Mobile US, Inc. (NASDAQ-TMUS) pro veřejná média také uvedla, že očekává v tomto roce navýšení počtu svých zákazníků o 2 až 3 miliony. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní finanční korporace, podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie, průměrná cílová cena akcie byla stanovena na hodnotu 72,92 USD za akcii.

 

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Upozornění na riziko: U 85.81% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty.