cover

Společnost The Home Depot, Inc. (NYSE-HD) prostřednictvím tiskové zprávy pro veřejná média 13. února 2019 sdělila, že v letošním roce zvýšila prioritu v oblasti čerpání energií s obnovitelných zdrojů prostřednictvím solární a větrné energie. Společnost Home Depot tímto krokem rozšiřuje svůj program prostřednictvím výstavby třetího projektu větrných elektráren. Společnost také pro veřejná média sdělila, že má odhodlání dosáhnout milníku v oblasti výrazného snížení emisí uhlíku, a to až o 40% do roku 2030 a o 50% do roku 2035. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní finanční korporace pro nákup akcií právě společnosti The Home Depot, Inc. (NYSE-HD), kde cena akcie obchodního dne 21. února 2019 byla na hodnotě 191,82 USD za akcii.

The Home Depot, Inc. (NYSE-HD) je předním prodejcem pro domácí kutily v USA s více než 2.200 maloobchodních prodejen. Společnost byla založena již před 40 lety roku 1978 ve městě Marietta ve státě Georgia v USA. Společnost The Home Depot, Inc. (NYSE-HD) prodává sortiment výrobků se  stavebními materiály, výrobky pro domácí kutily a výrobky pro zahradu. Společnost pomáhá svým zákazníkům specifickým poradenstvím ohledně využití a instalace svých produktů, jejichž cílem je také poskytnout zákazníkům, díky širokým znalostem produktů, odborně a profesionálně poradit. Profesionální zákazníci společnosti The Home Depot, Inc. (NYSE-HD) jsou především profesionální restaurátoři, generální dodavatelé, opraváři, montéři a drobní podnikatelé.

Společnost The Home Depot, Inc. (NYSE-HD) také pro veřejná média sdělila, že aktuálně již solární a větrné elektrárny ročně v Kansasu napájí kolem 40 obchodů The Home Depot. Společnost také mimo jiné v současné době spolupracuje s větrnými elektrárnami v České republice, Texasu a Mexiku. Třetí projekt větrné farmy by měl vytvořit stovky pracovních míst pro dělníky a 20 pracovních míst na vedoucí pozice a projekt by měl poskytnout přínos místní komunitě v hodnotě 77 milionů USD. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace pro nákup akcií právě společnosti The Home Depot, Inc. (NYSE-HD), která také díky svým úspěchům rozšiřuje výstavby dalších obchodů The Home Depot a navyšuje také počet svých kmenových pracovníků o 13.000 na celkových 413.000 lidí. Společnost The Home Depot, Inc. (NYSE-HD) za fiskální rok 2017 utržila celkový obrat v hodnotě 100,9 miliard USD s provozním ziskem 14,68 miliard USD. Po odečtení všech nákladů společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 8,630 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 44,52 miliard USD s vlastním kapitálem 1,454 miliard USD.

Společnost The Home Depot, Inc. (NYSE-HD) také vyplácí svým akcionářům pravidelnou, kvartální dividendu. Dividendový výnos je aktuálně 2,15% p.a. a vlastní výše dividendy byla schválena valnou hromadou společnosti na hodnotu 4,12 USD na akcii. Díky skutečnostem, kdy společnost v letošním roce zvýšila prioritu v oblasti čerpání energií s obnovitelných zdrojů prostřednictvím solární a větrné energie a chystá třetí projekt na výstavbu větrných elektráren, ale také rozšiřuje výstavbu dalších obchodů The Home Depot, se stala akcie (NYSE-HD)  velice oblíbená pro nákup u soukromých investorů a nadnárodní investičních korporací, kde lze očekávat podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie. Průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 200,75 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.