TEST
Společnost Visa Inc. motivuje své obchodní partnery - FXGlobal
cover

Společnost Visa Inc.(NYSE-V) v loňském roce kontaktovala malé společnosti v USA a ptala se na jejich nápady a názory, jakým způsobem může být bezhotovostní platební transakce prospěšná v jejich podnikání. Po té společnost vybrala 50 vítězů, kteří obdrželi 10.000 USD za jejich nápady v oblasti pohodlnějšího, bezpečnějšího a jednoduššího bezhotovostního peněžního řešení pro platby. Tito výherci byli vybráni na základě posláni videa, které zobrazovalo pozitivní dopad na zaměstnance, jejich podniky, stejně jako originalitu, kreativitu a vášeň. Tyto skutečnosti zaujaly investory pro nákup akcií společnosti Visa Inc. (NYSE-V). Cena akcie obchodního dne 20. dubna 2018 vzrostla o 0,19 % na aktuální hodnotu 124,20 USD za akcii, za posledních 52 týdnů cena vzrostla o 36,26 %.

Společnost byla založena již před 59 lety jako BankAmericard. Časem změnila své logo a jméno na Visa Inc. (NYSE-V). Hlavní sídlo společnosti se nachází ve městě Forest City ve státě Kalifornia v USA.  Společnost nabízí velmi širokou škálu platebních systémů včetně vlastních programů umožňující bezpečný a rychlý převod peněz mezi obchodníky a bankou platící zákazníky, a to především na bázi bezhotovostních převodů peněz s poskytnutím garancí uskutečněných plateb včetně různých druhů pojištění, bezpečného používání platebního systému, jak pro uživatelé platebních karet, tak i pro provozovatelé platebních terminálů apod. V současnosti tato společnost se svými platebními službami proniká i do kontroverzního arabského obchodního světa a již nyní spolupracuje s předními islámskými bankami zejména s Bank Emirates na území Spojených arabských emirátů. Taktéž udržuje rozsáhlé obchodní spojení na asijském kontinentu včetně Číny, kde navázala společnost Visa Inc.(NYSE-V) spolupráci s představiteli China Merchants Bank a Shanghai.

Společnost Visa Inc.(NYSE-V) také potvrdila, že se připojí k iniciativě RE100, tedy ke globální platformě v oblasti spolupráce na 100% výroby energie s obnovitelných zdrojů. Společnost Climate Group vytvořila globální fond RE100, který umožňuje významných světovým korporacím se podílet v oblasti rozvíjení energie z obnovitelných zdrojů. Společnost Visa Inc.(NYSE-V) se připojila také k projektu podnikatelů v oblasti obnovitelných zdrojů, které se budují v pohoří Severní Ameriky v Rocky Mountains a stane se tak první společností v zakládaném fondu v oblasti obnovitelných zdrojů.

Společnost Visa Inc. (NYSE-V) utržila za fiskální rok 2017 celkový obrat v hodnotě 18,358 miliard USD s provozním ziskem 12,144 miliard USD. Po odečtení všech nákladů činil čistý zisk společnosti 6,699 miliard USD. Celková aktiva společnosti narostla na hodnotu 67,977 miliard USD a vlastní kapitál na hodnotu 32,760 miliard USD. Společnost zaměstnává 11.300 kmenových pracovníků. Společnost Visa Inc. (NYSE-V) vyplácí svým akcionářům pravidelné kvartální dividendy. Dividendový výnos je aktuálně 0,68% p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu ve výši 0,84 USD na akcii. Podle analytiků makléřských společností a finanční stratégovů investičních bank lze očekávat v střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie, průměrná cílová cena akcie byla stanovena na hodnotu 138,01 USD za akcii.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 84.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.