cover

Společnost Starbucks Corporation (NASDAQ-SBUX) bude poskytovat svým kmenovým pracovníků v Číně zdravotní pojištění, které se bude vztahovat také na rodiče kmenových pracovníků. Tato nová politika společnosti je reakcí na známou tradici v Číně, kde často děti pečují o své rodiče a prarodiče, ale přitom pracují ve společnosti, která nemá komplexní záchrannou síť pro seniory. Tento plán, který zahrnuje 30 kritických nemocí a operace, bude k dispozici od června letošního roku 2017, řekl předseda společnosti Starbucks  Corporation (NASDAQ- SBUX) Howard Schultz. Tím společnost zaujala investory a zvýšila zájem o její akcie (NASDAQ- SBUX), kdy cena akcie byla posledního obchodního dne 12. května 2017 na hodnotě 60,45 USD za akcii, která od začátku tohoto roku vzrostla o 8,88 % své ceny.

Společnost Starbucks Corporation (NASDAQ-SBUX) je mezinárodním výrobcem kávy a největším obchodním řetězcem kaváren na světě. Společnost byla založena před 46 lety, dne 31. března 1971 a sídlí v Seattlu, v americkém státě Washington. Tento největší obchodní řetězec provozuje 23.768 kaváren v 65 zemích světa, z toho přes 13 tisíc se nachází v USA, téměř 2 tisíce v Číně, více jak 1500 v Kanadě, více jak 1 tisíc v Japonsku a více jak 900 ve Velké Británii.  26 prodejen se nachází v České Republice. Společnost prodává překapávanou kávu, espresso, teplé nápoje, ostatní teplé i chlazené nápoje, praženou kávu, saláty, teplé i chladné sendviče, pečivo, svačinky, a také hrníčky nebo pohárky. V zábavné divizi přes nahrávací společnost Hear Music prodává knihy, hudbu a filmy. Mnoho produktů je v nabídce sezónně nebo s ohledem na umístění pobočky. V USA jsou zmrzliny a kávy značky Starbucks k dostání i v samoobsluhách. Od založení v Seattlu, kdy společnost byla místní pražírna a prodejna kávy, se rozšířila velice rychle. V devadesátých letech řetězec otvíral každý pracovní den novou pobočku, což pokračovalo i na začátku nového tisíciletí. V polovině devadesátých let byl otevřen první obchod v Kanadě a nyní tvoří pobočky mimo Severní Ameriku až třetinu z celkového podílu.

Nový program společnosti řeší především kritickou potřebu stárnoucí populace v Číně, která se potýká s rostoucím výskytem závažných onemocnění, rakovinou a srdečními nemocemi. Nový program je také strategickým tahem společnosti, jak si udržet své zaměstnance v společnosti. Mnozí z kmenových pracovníků společnosti jsou absolventi vysokých škol, kteří nemají za sebou rozsáhlé pracovní zkušenosti. Společnost chce také tímto krokem projevit dobrou vůli v době rostoucího politického napětí mezi USA a Čínou. Tento plán společnost navrhla a vyhotovila na základě zaměstnaneckých průzkumů, kde zjistila, že 70% pracovníků v Číně má obavy o zdraví svých rodičů. Společnost také zaznamenala rostoucí počet žádostí o finanční pomoc ze strany zaměstnanců, kteří pomáhají svým rodičům s pokrytím zdravotních nákladů. Rodiče, kteří mohou vstoupit do programu na finanční podporu od společnosti Starbucks  Corporation, musí být mladší než 75 let a musí bydlet v Číně, uvedla společnost. Starbucks Corporation zaplatí plné pojistné za pracovníky, kteří jsou zaměstnáni u společnosti po dobu nejméně dvou let.

„Společnost zaměstnává v Číně okolo 40.000 kmenových zaměstnanců“, řekl výkonný předseda společnosti Howard  Schultz. V Číně doposud není zdravotní pojišťovna, která by přispívala na léčbu nákladných léčebných operací svých pacientů z veřejného pojištění a čínská vláda už dlouho usiluje o to, aby tuto mezeru zaplnili soukromé společnosti v Číně. Soukromý zdravotní sektor pojišťoven v Číně rychle roste. Příjmy komerčních zdravotních pojišťoven se zvýšily v minulém roce o téměř 68%. Společnost Starbucks Corporation (NASDAQ-SBUX) za rok 2016 utržila celkový obrat podle výroční zprávy v hodnotě 21,31 miliard USD s provozním ziskem 4,17 miliard USD. Po odečtení všech nákladů utržila společnost čistý zisk v hodnotě 2,81 miliard USD.  Celková aktiva společnosti jsou 14,33 miliard USD s vlastním kapitálem 5,88 miliard USD.  Společnost pak celkově v globálním rozsahu zaměstnává zhruba 238.000 kmenových pracovníků.

Společnost také pravidelně vyplácí již šestým rokem po sobě jdoucím bez přerušení svým akcionářům dividendy v režimu kvartálních výplat. Aktuálně dividendový výnos představuje 1,65%  p.a.  Výše vlastní dividendy byla stanovena valnou hromadou společnosti na hodnotu 1,00 USD na akcii. Titul se aktuálně těší zvýšenému zájmu investorů zejména díky zdravotnímu pojištění pro zaměstnance, které se bude vztahovat i na rodiče kmenových pracovníků. Díky tomu je titul (NASDAQ-SBUX) velice atraktivní pro nákup akcií, podle makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie, průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 64,90 USD za jednu akcii.

 

 

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.